Olievlek Brussel of natuurlijke stadsvlucht?

Politici uit Brussel en uit de rand rond de hoofdstad kijken met totaal andere ogen naar de stadsvlucht uit Brussel. Dat bleek in een debat in "Terzake". Voor de ene veroorzaakt stadsvlucht een problemen, voor de andere moet je ook de voordelen ervan bekijken. De meningen blijven sterk verdeeld.

Is Brussel een olievlek? Brusselaar Guy Vanhengel (Open VLD) is vooral verbaasd over deze vraag. "Je moet de Brusselaar niet vergelijken met olie", vindt hij. "Het gaat om mensen die een plek zoeken om te leven."

N-VA'er Ben Weyts, die in randgemeente Beersel woont, ziet toch vooral problemen. Door de stadsvlucht van de kapitaalkrachtigen zijn de grondprijzen in de rand gestegen, waardoor de eigen bevolking het moeilijker krijgt om een eigen huis te verwerven, en in tweede instantie is er nu ook de stadsvlucht van minder begoeden. "Het taalprobleem (de verfransing, nvdr.) is een bijkomend probleem", vindt hij.

CD&V'er Etienne Schouppe relativeert die taalproblemen. In zijn gemeente Liedekerke ziet hij een 60-tal verschillende nationaliteiten, en die spreken heus niet alleen maar Frans. "Dit is een afspiegeling van Brussel, de meest internationale stad ter wereld", zegt hij.

Vanhengel voegt daaraan toe dat bijvoorbeeld ook het Engels in opmars is in Brussel. "In Vlaanderen is er een discours dat haaks staat op de maatschappij waarin wij leven. Je moet migratie niet bekijken als een probleem, maar als een opportuniteit."

Huisje en tuintje te duur?

Weyts blijft erbij: er is en probleem van sociale verdringing. Schouppe vindt dat de Vlaamse regering hier misschien wel een aantal initiatieven kan versterken.

Vanhengel wijst op een ander soort sociale verdringing. In zijn gemeente Evere bijvoorbeeld zijn er 14 procent sociale woningen, zegt hij, terwijl dat er in de rand maar 2 à 3 procent zijn. "Men probeert alleen de begoeden aan te trekken", stelt hij. Weyts ontkent dat laatste ten stelligste en vindt dat je er met een sociaal huisvestingsbeleid alleen niet komt.

Journaliste Mia Doornaert relativeert en beschouwt stadsvlucht als een universeel probleem, dat zeker niet specifiek is voor Brussel. Op het vlak van taal is er volgens haar wel degelijk een probleem. "Als alle Vlamingen wat meer respect zouden hebben voor en trots zouden zijn op de eigen taal, zou dat misschien wat meer respect afdwingen. " Anderzijds: "Wie in Vlaanderen gaat wonen, moet ook beseffen dat men in Nederlandstalig gebied gaat wonen."

Brussel: een probleem?

Etienne Schouppe denkt toch dat velen uit Brussel wegtrekken omdat daar problemen zijn met huisvesting, veiligheid en netheid. Guy Vanhengel relativeert: "In elke stad gaan jonge mensen naar de rand." De vraag "wat kunnen we doen om een uitwijking van de Brusselaars te vermijden" vindt hij zelfs demagogisch.

Toch zien Vlamingen nogal wat problemen in Brussel "Wij mogen wel betalen voor Brussel, maar wij mogen niet beslissen", klaagt Ben Weyts. "We moeten luisteren naar de boodschap van Yvan Mayeur (Brussels OCMW-voorzitter en PS'er, nvdr.), waarschuwt Vanhengel. Mayeur heeft gezegd dat politieke hervormingen in Brussel door de Brusselaars moeten gebeuren.

Schouppe beaamt dat er in de hoofdstad een bereidheid groeit om het bestuur te hervormen. "Laten we als Vlamingen toch niet zo veel ruzie maken", vindt hij. "Brussel is de hoofdstad van België en van Vlaanderen, maar is ook een motor waaruit wij profijt halen."

Vanhengel blijft met een wrang gevoel zitten en ziet in Vlaanderen weinig begrip voor wat in Brussel leeft.

lees ook