Open VLD Roosdaal pleit voor fuifcheques

De jongeren van Open VLD Roosdaal pleiten voor de invoer van fuifcheques in hun gemeente. Zij willen daarmee een alternatief bieden voor de nieuwe fuifzaal in Pamel-Centrum die al enige tijd gepromoot wordt.

Al enkele weken circuleren in Roosdaal verkiezingsbrochures waarin promotie wordt gemaakt voor een fuifzaal in Pamel-Centrum. De jongeren van Open VLD pleiten nu voor fuifcheques als alternatief voor dat idee.

"Als er al een stimulans moet zijn om meer fuiven te organiseren, dan is ons voorstel om hier gebruik te maken van fuifcheques", zegt Steffy Borloo van Open VLD Roosdaal. "Iedere vereniging kan één of meerdere cheques krijgen waarmee een deel van de kosten voor de huur van een tent of zaal kan worden betaald. Door bepaalde voorwaarden te koppelen aan deze cheques, zoals één cheque per kwartaal per deelgemeente, wordt het nachtlawaai en de overlast maximaal verspreidt."

"Wij vragen ons af welke verenigingen eigenlijk gebruik zullen maken van de fuifzaal", gaat Jimmy Schadron van Open VLD verder. "De verschillende parochiezalen en de tuinbouwschool zijn volwaardige alternatieven. Voor het organiseren van fuiven lijkt het ons dus interessanter de formule van fuifcheques toe te passen."

lees ook