VRT wil meer diversiteit op en achter het scherm

De VRT gaat meer inspanningen doen om meer diversiteit te brengen op en achter de schermen. Dat blijkt uit het nieuwe Actieplan Diversiteit 2012-2013. De omroep wil vooral meer vrouwen en nieuwe Vlamingen aan bod laten komen op de televisienetten.

Het nieuwe actieplan is het tweede in de rij. De evaluatie van de resultaten van het eerste actieplan (2011-2012) lagen aan de basis van het nieuwe plan.

Met dit plan wil de VRT een nieuwe stap zetten om de streefcijfers uit de beheersovereenkomst (33 procent vrouwen en 5 procent nieuwe Vlamingen) te halen. Eén, Canvas en Ketnet stappen af van vrijblijvende briefings over diversiteit aan de programmamakers. De netten gaan voortaan concrete resultaatverbintenissen en specifieke projecten vooropstellen voor elk net. De focus blijft liggen op gender en kleur.

"Om een beter resultaat te halen, worden de briefings nu verfijnd zodat er op de verschillende netten meer vrouwen en meer kleur te zien zal zijn, bij kandidaten, hoofdrollen, personages, ankers, enzovoort. Elk programma zal daarop gescreend worden."

De VRT wil ook bij zijn medewerkers meer diversiteit zien. Zo zullen er elk jaar tien personen -nieuwe Vlamingen en personen met een handicap- een bezoldigde opleidingsstage krijgen. Ook zal de VRT diverse kansengroepen actief proberen te benaderen, bijvoorbeeld via scholen. Nog dit najaar zal de omroep bij zijn personeel een meting organiseren om zo goed mogelijk de diversiteit van zijn medewerkers te kennen.