"Dit strookt niet met de deontologische regels"

De relaties die therapeut Walter Vandereycken onderhield met enkele patiënten kunnen niet door de beugel en vallen duidelijk buiten de deontologische regels van de psychiaters. Dat zegt Geert Dom, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

Volgens Dom is er sprake van relaties waar de machtsverhoudingen niet gelijk zijn. De band tussen therapeut en patiënt is gebouwd op vertrouwen, en wanneer dat beschaamt wordt is dat bijzonder nefast, zowel op het ogenblik zelf als naar een latere behandeling toe.

Deontologisch kan dergelijk gedrag duidelijk niet, maar strafrechtelijk zijn de zaken niet zo goed geregeld. Dom doet dan ook een oproep aan de politici om de wetgeving duidelijker te regelen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is. Daar is duidelijk bepaald dat relaties tussen artsen of hulpverleners en patiënten niet kunnen.

Dom is er ook voorstander van om naar Nederlands voorbeeld een meldingsplicht in te voeren. Hulpverleners die van een patiënt vernemen dat er iets gebeurd is met een andere hulpverlener of arts, zijn in Nederland verplicht om dat te melden. Dat kan de zaken meer transparant maken, denkt Dom.

Vandereycken wordt beschuldigd van verkrachtingen, maar zelfs als dat niet waar zou zijn, is er toch sprake van seksueel of emotioneel grensoverschrijdend gedrag, zegt Dom. En dat probleem is niet alleen beperkt tot psychiaters, maar raakt de hele gezondheidszorg. De ophef die deze zaak veroorzaakt kan er misschien toe leiden dat er over dergelijke zaken meer openheid zal komen.