"Geen "loon zonder werken" voor de schepenen"

Marcel Mondelaers (CD&V), de burgemeester van Beringen, wil dat gemeenteraadsleden en schepenen voortaan betaald worden op basis van de uren die ze werkelijk presteren. Nu sturen sommigen al te vaak hun kat naar de vergaderingen, klaagt hij aan.
Marcel Mondelaers wil afwezigen financieel bestraffen

Mondelaers heeft de afwezigheidsgraad in zijn schepencollege opgelijst. De cijfers tonen volgens hem de ernst van het probleem duidelijk aan. Zo waren de schepenen Ahmet Koç (SP.A), Selahattin Koçak (recent overgestapt van SP.A naar Open VLD) en Mario Volders (CD&V) in respectievelijk 41,3 procent, 37,9 procent en 37,8 procent van de gevallen afwezig op de vergaderingen van het college.

De burgemeester, die zelf een afwezigheidsgraad van 11,8 procent heeft, pleit daarom in een persbericht voor "loon naar werken". Want wie afwezig blijft op de vergaderingen van het schepencollege of de gemeenteraad, kan dat doen zonder gevolgen, klaagt hij aan.

Gemeenteraadsleden riskeren enkel een blaam, schepenen kunnen ter verantwoording geroepen worden door de Vlaamse regering. Die kan in bepaalde gevallen een schorsing of afzetting opleggen, maar geen gehele of gedeeltelijke inhouding van de wedde. En net die bestraffing zou volgens Mondelaers effect hebben. "In feite komt het erop neer dat schepenen straffeloos hun ambt kunnen verwaarlozen", stelt hij.

Als oplossing stelt Mondelaers voor om de leden van de gemeenteraden en schepencolleges enkel te betalen voor de uren die ze werkelijk presteren. "Dat komt zowel het beleid, de bevolking als de stadskas ten goede. Waar wacht de Vlaamse overheid op om deze eenvoudige regel in te schrijven in het gemeentedecreet?"

lees ook