IMF somber over vooruitzichten wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft opnieuw zijn groeivooruitzichten voor de wereldeconomie verlaagd. Het IMF dringt aan op nieuwe maatregelen, wil de crisis in de eurozone niet verergeren. Ook de vooruitzichten voor de Verenigde Staten en China zijn naar beneden bijgesteld. De algemene groei is te laag om de werkloosheid terug te dringen, luidt het.

Het IMF windt er geen doekjes om: in een nieuw rapport over de economische verwachtingen stelt de organisatie onomwonden dat de crisis in de eurozone dreigt te verergeren als er niet meteen nieuwe maatregelen worden genomen. De groeiverwachtingen voor dit en volgend jaar voor de eurozone zijn naar beneden bijgesteld.

Waar in juni nog een krimp van 0,3 procent vooropgesteld werd, is dat nu verlaagd tot 0,4 procent. Voor 2013 wordt een lichte groei van 0,2 procent voorspeld, tegenover 0,7 procent eerder.

Duitsland, de sterke motor van de Europese economie, zal in 2012 en 2013 een groei kennen van 0,9 procent. Bij eerdere verwachtingen was respectievelijk 1 en 1,4 procent vooropgesteld.

Ook probleemlanden als Italië, Spanje, Portugal en Griekenland zien hun prognose bijgesteld. Voor Italië voorspelt het IMF voor 2012 en 2013 een achteruitgang van respectievelijk 2,3 en 0,7 procent, tegenover 1,9 en 0,3 procent eerder. In Spanje blijft de daling voor dit jaar op 1,5 procent, maar volgend jaar zou er opnieuw een krimp van 1,3 procent zijn, tegenover het eerder voorspelde 0,6 procent. Griekenland ziet zijn economie dit en volgend jaar met 6 en 4 procent achteruitgaan, voor Portugal gaat het om 3 en 1 procent.

Ook groeilanden delen in de klappen

Ook voor wat de VS betreft, wordt de verwachting bijgesteld. Het IMF gaat nu voor dit en volgend jaar uit van een groei van krap 2 procent.

"De hamvraag is deze", stelde IMF Olivier Blanchard (foto, midden) bij het voorstellen van de cijfers. "Gaat het hier om de zoveelste turbulentie in een traag en wisselvallig herstel, of heeft de huidige vertraging een blijvend effect. Het antwoord op deze vraag hangt af van de al dan niet proactieve reactie van de Europese en Amerikaanse beleidsmakers."

De groeimarkten zullen nog steeds vier keer zo snel groeien als de andere economieën maar voor India en Brazilië worden de vooruitzichten flink bijgesteld tot een kleine 2 procent. Ook China ziet zijn prognose krimpen. Maar het IMF waarschuwt voor overdreven pessimisme. "Deze landen gelden nog steeds als belangrijke groeimotoren."

Op wereldvlak voorspelt het IMF voor dit jaar een groei van 3,3 procent. In juli werd nog uitgegaan van een groei van 3,5 procent. 2012 wordt zo het traagste groeijaar sinds 2009, het jaar dat de wereldeconomie opnieuw rechtkrabbelde na de mokerslag van 2008.