Kiest Sint-Genesius-Rode Franstalig of Nederlandstalig?

De bevolking van Sint-Genesius-Rode hoeft maar één keuze te maken. Stemmen op de huidige Franstalige meerderheidspartij IC-GB of op de Nederlandstalige kartellijst Respect. IC-GB hoopt het burgemeesterschap over te geven aan Pierre Rolin, de broer van huidig burgemeester Myriam Rolin. Bij Respect treden voor het eerst enkele niet-Nederlandstaligen op de voorgrond.

Het heeft een tijdje geduurd vooraleer er duidelijkheid was, maar alle grote Franstalige partijen in Sint-Genesius-Rode trekken opnieuw samen aan hetzelfde zeel. Op de lijst IC-GB staan dus ook MR en FDF-kandidaten. Kandidaat-burgemeester is Pierre Rolin, die de burgemeesterssjerp van zijn zus wil overnemen. Hij zit momenteel in de OCMW-raad en haalde bij de vorige stembusgang net geen 1.500 stemmen.

Myriam Rolin houdt het na vier ambtstermijnen en 24 jaar aan het hoofd van de faciliteitengemeente voor bekeken. Toen ze haar afscheid aankondigde, liet Rolin nog een duidelijke boodschap optekenen. “Hopelijk wordt er geen Vlaamse schepen meer verkozen en krijgen we een volledig Franstalig schepencollege. Dat zou een overwinning zijn, want door de aanwezigheid van de Vlaamse schepen duurt het te lang om een beslissing te nemen.”

Internationale kandidaten

De lijst van de oppositie, Respect, wil absoluut verhinderen dat de Vlamingen in Sint-Genesius-Rode niet meer vertegenwoordigd worden in het schepencollege. De lijst wordt getrokken door Geertrui Windels, de echtgenote van Herman Van Rompuy die de Europese Raadsvoorzitter is. Windels maakte de voorbije legislatuur geen deel uit van de gemeenteraad, maar was wel actief in de OCMW-raad. Anne Sobrie, momenteel de enige en mogelijk laatste Vlaamse schepen, duwt de lijst.

Opvallend op de lijst is de aanwezigheid van enkele ‘multiculturele’ kandidaten. Op de lijst voor de gemeenteraad staan bijvoorbeeld Stefania Sella en Christian Maniriho.

“We wilden ons wat internationaler opstellen”, zegt gemeenteraadslid Tom De Spiegeleer. “Met de echtgenote van de Europese president hebben we natuurlijk een sterk boegbeeld. Onze lijst is ook een weerspiegeling van onze gemeente. We vinden het dan ook maar normaal dat internationale kiezers, die in groten getale aanwezig zijn in Sint-Genesius-Rode, ook op internationale kandidaten kunnen stemmen. Op die manier willen we volop voor één of zelfs twee schepenzitjes strijden, maar we beseffen dat dat niet makkelijk zal zijn.”

lees ook