Ook in debatten is de sfeer in Vilvoorde grimmig

Het beleid in Vilvoorde werd de voorbije zes jaar overschaduwd door spanningen, ruzies en schandalen. Die grimmige sfeer kwam vanochtend duidelijk tot uiting in het debat in "De ochtend". "Op een bepaald ogenblik was het debat deprimerend", concludeerde journalist Luc Van der Kelen (Het Laatste Nieuws).

In “De ochtend” was het vandaag de beurt aan de Vilvoordse kopstukken om met elkaar in debat te treden: burgemeester Marc Van Asch (CD&V), Hans Bonte (SP.A) en Filip De Man (Vlaams Belang). CD&V en de SP.A zitten samen met de N-VA, Open VLD en Groen in de coalitie.

"Watersiteproject"

Met het grote woonproject aan het kanaal, het "Watersiteproject”, leverde Vilvoorde een visitekaartje af. Maar volgens de oppositie gaat dit ten koste van wijken in het stadscentrum, want daar staan heel wat woningen leeg.

“Klopt niet”, zegt burgemeester Van Asch. “We hebben hiervoor voor meer dan 10 miljoen euro Vlaamse en Europese subsidies gekregen. Bovendien is het een project in samenwerking met de privésector. Het kost de Vilvoordse belastingbetaler dus vrijwel niets. Integendeel, het brengt geld op via bouwtaks, personenbelasting en onroerende voorheffing.”

Hans Bonte, ook OCMW-voorzitter in de gemeente, ziet wel risico's in het project. “Watersite dreigt een eiland te worden van vernieuwing en welstand, terwijl het een hefboom zou moeten zijn om in oudere wijken ook vernieuwingsoperaties door te voeren. Als OCMW-voorzitter word ik dagelijks geconfronteerd met mensen op zoek naar een betaalbare woning. Ik krijg niet meer uitgelegd dat onze Intervilvoordse Huisvestingsmaatschappij erin slaagt om 250 woningen leeg te laten staan.”

De naam is gevallen: de Intervilvoordse Huisvetsingsmaatschappij. De voorbije jaren vaak in het nieuws door wanbeleid, dubieuze praktijken en gebrek aan transparantie. Het schandaal wierp duidelijk een schaduw over  het beleid in Vilvoorde en nu ook over de campagne. Ook al blijft Van Asch beweren dat de hele zaak "overroepen" is.

Filip De Man (Vlaams Belang) wil de zaak niet zomaar achter zich laten. “Jullie hebben je bezondigd aan een ongelooflijk laks en corrupt beleid", verwijt hij Van Asch en Bonte. "De Intervilvoordse betaalde bijvoorbeeld 48.000 euro aan zitpenningen uit. Men heeft zich dus goed bediend, alleen hebben de arme Vilvoordenaars er niets van gezien.”

"Vilvoorde is een Vlaamse stad"

Vilvoorde, in de schaduw van grootstad Brussel, kende de voorbije jaren een sterke bevolkingsgroei.

Bonte: “Iedereen die in Vilvoorde aankomt, wordt aangemoedigd om Nederlands te leren. Jaarlijks leren 3.000 mensen Nederlands, het merendeel van de nieuwkomers dus. Een kleine minderheid doet dat niet.”

De Man haalt het discours van Vlaams Belang boven: “We moeten stoppen met de onthaalpolitiek. Het onthaalbeleid maakt dat massaal vreemdelingen worden aangetrokken.”

Uplace

Bij de komst van het winkelcomplex Uplace, in het naburige Machelen, leggen de coalitiepartijen zich neer. Voor Bonte is de grote vraag dan ook: hoe zit het met de randvoorwaarden?

Er bestaat alvast een Plan B: investeren in een sterker handelscentrum en inzetten op verkeersluwheid, een fietspaden- en voetgangersnetwerk. De Man wijst erop dat de meeste problemen veroorzaakt worden door verzadiging van de Ring." Als er geen werk wordt gemaakt van betere doorstroming op de Ring, gaat er in Vilvoorde niet veel kunnen verbeteren. “

Het moge duidelijk zijn. Besturen ging de voorbije zes jaar niet altijd even vlot in Vilvoorde. Met veel ruzies, weinig transparantie, al is Van Asch het daar niet mee eens.

Laatste voorbeeld van de vijandige sfeer in Vilvoorde is de klacht van de Vilvocraten tegen het feit dat burgemeester Van Asch in zijn verkiezingspropaganda het logo van de stad gebruikt. "Geen probleem", probeert Van Asch er zich van af te maken. "Uiteraard versturen we brieven met het logo van de stad." Maar ook Bonte en De Man vinden dit niet vanzelfsprekend. "Dit is een inbreuk op het strafwetboek. We zullen dan ook een strafklacht indienen."

Een grimmige sfeer dus. "Op een bepaald ogenblik was het debat deprimerend", zei journalist Luc Van der Kelen van Het Laatste Nieuws. "Maar er is blijkbaar toch een nieuwe visie aan het groeien, de Vilvoordenaars mogen dus toch nog hoop hebben."

lees ook