Parlementair jaar voor geopend verklaard

In de Kamer is het parlementair jaar voor geopend verklaard. Dat gebeurt traditioneel op de tweede dinsdag van oktober. Dit jaar was er uitzonderlijk geen beleidsverklaring: de regering heeft de begroting voor volgend jaar nog niet rond, en dat heeft dan weer alles te maken met de lokale verkiezingen van volgende zondag.

Ook in 2000 en 2006 was er geen beleidsverklaring van de federale regering tijdens de opening van het parlementair jaar. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat regeringspartijen liever geen impopulaire maatregelen aankondigen enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De relatief korte openingszitting van de Kamer leverde dan ook weinig politiek vuurwerk op. Het bureau voor het komende werkingsjaar werd geïnstalleerd en Kamervoorzitter André Flahaut (PS) hield een weinig inspirerende toespraak.

N-VA-fractievoorzitter Jan Jambon feliciteerde Flahaut met zijn herverkiezing tot eerste burger van het land. Een N-VA'er die een PS'er feliciteert: het is een vrij zeldzaam politiek feit dezer dagen, hoe formeel het ook moge zijn.

Ook voorspelbaar was de kritiek van oppositiepartijen N-VA en Groen in de wandelgangen dat de regering haar begroting nog niet klaar heeft, terwijl de Vlaamse regering dat vorige maand blijkbaar wel kon. Even voorspelbaar was de repliek van meerderheidspartijen Open VLD en SP.A dat de regering keihard werkt om de begroting rond te krijgen.