"De N-VA moet stoppen met CD&V aan te vallen"

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) heeft in "Villa Politica" fors uitgehaald naar de N-VA. Als de N-VA niet ophoudt met het aanvallen van CD&V, dan is dat volgens hem "niet houdbaar" voor de Vlaamse regering.

Van Rompuy is het onder meer beu dat de N-VA CD&V afschildert als de partij die de Vlaamse rand "verkoopt aan Brussel". Ook de aanhoudende kritiek van de N-VA op de staatshervorming ligt Van Rompuy zwaar op de maag.

Bovendien heeft de N-VA het over een "belastingregering", tot ongenoegen van de CD&V'er. "Wat mij bijzonder ergert is dat de N-VA ons tijdens deze campagne voortdurend aanpakt over "de Franstalige belastingregering". Terwijl minister Philippe Muyters (N-VA) hier komt pleiten voor hogere taksen in plattelandsgemeenten (al heeft Muyters zelf die suggestie ontkend, nvdr)", zegt Van Rompuy.

De CD&V'er pikt de houding van de N-VA niet meer. Van Rompuy ziet ook mogelijke problemen in de Vlaamse regering. "Die dubbelzinnigheid kan niet blijven duren. Als ze op die manier voortgaan met de CD&V frontaal aan te pakken, is dat niet houdbaar", luidt het.

"Er hangt zenuwachtigheid in de lucht"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft via Twitter al gereageerd op de uitval van zijn partijgenoot Eric Van Rompuy naar de N-VA. "Er hangt zenuwachtigheid id lucht. Maar ik verzeker u dat deze VLAREG (Vlaamse regering, red.) voor en na 14/10 verder blijft regeren", tweette Peeters.

lees ook