"Dit is het Vangheluwe-moment voor de psychiatrie"

Er bestaan al twintig jaar vermoedens dat psychiater Walter Vandereycken ongepaste relaties had met patiënten. Maar ook in de psychiatrie heerste er een sfeer van hypocrisie, verzwijgen en toedekken. Dat zegt een collega van de psychiater in de psychiatrische kliniek van Kortenberg.

Dirk De Wachter (foto), een collega van Vandereycken, zegt in "Terzake" dat er net als in de kerk een sfeer van verzwijgen, toedekken en hypocrisie heerst. Dit zou echter wel het "Vangheluwe-moment" kunnen zijn voor de psychiatrie en hij hoopt dat er een sfeer van "nultolerantie" komt.

Volgens De Wachter deden er al vele jaren geruchten de ronde dat Vandereycken "iets had met patiënten". Hij heeft dat ook besproken met collega's. Ze waren echter van oordeel dat het ontbrak aan harde bewijzen en dus konden ze geen verdere procedures opstarten. Achteraf bekeken vond hij wel dat ze meer hadden moeten doen met de geruchten en dieper hadden moeten graven.

"Geen duidelijke bewijzen"

Ook Guido Pieters (kleine foto), een andere collega met een leidende functie in Kortenberg, zegt in "Terzake" dat de geruchten over die ongepaste relaties met patiënten al de ronde deden sinds het begin van de jaren 90, maar dat er geen duidelijke bewijzen waren.

Enkele jaren later kwam daar verandering in toen een patiënte zich hier wilde laten opnemen en zij vertelde dat zij een klacht lopende had tegen professor Vandereycken wegens grensoverschrijdend gedrag. Vandereycken werd daarop aangesproken door Pieters, maar bleef ontkennen. Achteraf toonde hij dan dat de klacht geen gevolg had gekregen.

Twee jaar later was er een nieuw geval en werd er een vrouw opgenomen die een zelfmoordpoging had ondernomen na een relatiebreuk met Vandereycken. Pieters heeft daarop Vandereycken opnieuw geconfrontreerd met de zaak, maar hij bleef ontkennen. Kort daarna nam hij zelf ontslag in Kortenberg maar hij bleef wel aan de slag in de psychiatrie in Tienen.

Meer transparantie bij de Orde

Patrick Verheyen, de voorzitter van de afdeling Vlaams-Brabant van de Orde der Geneesheren, zegt dat het om een schrijnend geval gaat en om zeer ernstige feiten. Hij bevestigt dat er één klacht geweest is, maar het was hem niet toegelaten om mee te delen welk gevolg daaraan gegeven was.

Hij zegt dat het hem verwondert dat de collega's van Vandereycken nooit een klacht ingediend hebben bij de orde. Er is nu een onderzoek gestart en hij hoopt dat dat duidelijkheid zou brengen. De Orde heeft al langer plannen om de transparantie te vergroten en laagdrempeliger te worden. Maar de politiek heeft daar nog niet op gereageerd. Hij verwacht dat dat nu wel zal gebeuren.