"Invoering meldingsplicht kan snel gaan"

Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zegt dat Vlaanderen al heel wat doet om misbruik in de zorgsector tegen te gaan. De minister is voorstander van een meldingsplicht op het niveau van de instelling en zegt dat die er snel kan komen.

"Dit is niet nieuw", reageert Vandeurzen op het nieuws over psychiater Walter Vandereycken. "Als je spreekt over een gezagsrelatie in de hulpverlening, moet je erover waken dat er voldoende regels, duidelijkheid en procedures zijn, waarbij iedereen weet dat zoiets niet kan."

"Als je daarvan kennis krijgt, moet je daarmee iets doen", zegt Vandeurzen in "Het journaal". Hij zei ook dat hij voorstander is van een meldingsplicht op het niveau van de instelling. De meldingsplicht in het strafrecht is een federale bevoegdheid.

Volgens Vandeurzen zijn zijn diensten volop bezig met het opnemen van dergelijke regels. "De gesprekken over een kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen (waar de meldingsplicht deel van uitmaakt) zijn volop bezig. Het kan snel gaan."

"Het gaat om kwetsbare mensen", zegt de minister nog. "Er zijn verantwoordelijken voor het beleid en die moeten hun verantwoordelijkheid opnemen." Hij is geen voorstander van een nieuw meldpunt voor seksueel misbruik, maar vindt wel dat het huidige meldpunt (telefoonnummer 1712, nvdr.) beter bekend moet worden gemaakt. "We moeten alert zijn en erop reageren", besluit hij.