Fiscus moet 48.000 gezinnen 12 miljoen terugbetalen

De belastingdienst moet 48.000 gezinnen in totaal 12,6 miljoen euro terugbetalen omdat ze in 2008 geen belastingaftrek hebben gekregen voor energiebesparende investeringen of beveiliging van hun huis.

De fiscus heeft alle belastingaangiften onderzocht voor het jaar 2008 waarbij aangifte werd gedaan van investeringen in de beveiliging van hun huis of energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, een hogerendementsketel, dubbele beglazing of andere isolatiewerken.

In totaal ging het om 220.000 aangiften. Voor 172.000 aangiften verandert er niets, maar bij 48.000 aangiftes werd te weinig terugbetaald. De berekening gebeurde op basis van het eigendomsaandeel en niet van het aandeel van elke partner in het gezinsinkomen. 

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat dit een ongeoorloofde discriminatie is voor gehuwden en wettelijk samenwonenden tegenover feitelijk samenwonenden. Dus moet de fiscus dat aanpassen. Dat schrijft De Standaard.

De fiscus heeft 2008 al gecontroleerd, de komende maanden gebeurt dat ook voor 2009 en 2010. Gemiddeld zullen de 48.000 gezinnen 260 tot 270 euro terugkrijgen, maar het kan ook oplopen tot 1.000 euro of meer.

"We schikken ons naar de uitspraak van het Grondwettelijk Hof waarbij we moesten overgaan tot een optimalisatie van die belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven", zegt Francis Adyns van de Federale Overheidsdienst Financiën.

"We hebben nu een aanpassing gedaan van 48.000 aangiften voor het aanslagjaar 2008. Mogelijk is 2009 van eenzelfde ordegrootte, bij de andere aanslagjaren zullen het er heel wat minder zijn."