Hasselt worstelt met het "gratis"-vraagstuk

In “De ochtend” kregen de Hasseltse lijsttrekkers vandaag het woord. Burgemeester Hilde Claes (SP.A), CD&V-lijsttrekker Ivo Belet en N-VA-lijsttrekker Steven Vandeput discussieerden er over mobiliteit, transparantie en stadsontwikkeling. Gratis bussen afschaffen of niet, die vraag blijkt eens te meer de Hasseltse partijen te verdelen.

Voor burgemeester Claes is de vraag over de gratis bussen niet moeilijk om te beantwoorden. “Wij blijven achter die gratis bussen staan. Het is niet alleen een sociale maatregel maar een middel om ervoor te zorgen dat er minder files zijn. Bovendien is aangetoond dat het de verkeersveiligheid verhoogt.”

N-VA-lijsttrekker Vandeput vindt dat gratis niet bestaat. "Mobiliteit is meer dan die bussen alleen, er moet een groter mobiliteitsplan komen. Met ook aandacht voor de auto en hoe die zich kan bewegen in de binnenstad."

Het is duidelijk dat de gratis bussen de verschillende partijen verdelen. Want ook CD&V-lijsttrekker Belet vindt dat er nagedacht moet worden over de afschaffing van het gratisprincipe. "Er verdwijnen parkeerplaatsen achter het station. We moeten durven nadenken over het bijbouwen van ondergrondse parkings. Die investeringen vragen dat er op andere gebieden minder geïnvesteerd wordt. En dan weet ik niet of de gratis bussen nog overeind kunnen blijven."

Moet Hasselt transparanter bestuurd worden?

De verkoop van de Pukkelpopweide en de Hazodi-affaire hebben heel wat stof doen opwaaien in Hasselt en daarbuiten. Moet Hasselt transparanter worden in  haar beleid?

"De perceptie dat het bestuur niet open was, is er alleszins en daar moeten we zeker iets aan doen", vindt Belet. "Ik denk dat de transparantie van ons beleid nog de moeilijkste opdracht wordt voor het nieuwe bestuur. We moeten deuren en ramen opengooien."

Met het afspiegelingscollege waarbij alle partijen, behalve het Vlaams Belang, deelnemen aan het bestuur wil Claes liever niet doorgaan. "Geen slecht woord over het afspiegelingscollege maar als de Hasselaren de indruk hebben gekregen dat er op die manier gekonkelfoesd wordt, dan is het beter om daar mee te stoppen."

Voor de N-VA mag het Hasseltse bestuur veel transparanter, zeker wat het financiële beleid betreft. "In de andere steden en gemeenten is het de trend dat schulden afgebouwd worden, in Hasselt is dat niet het geval."

"Klopt niet", zegt Claes. "We hebben een goed financieel rapport en in verhouding tot de totale begroting bouwen we wel schulden af."

Nog meer winkels in Hasselt?

Onlangs maakte IKEA bekend dat het graag een vestiging in Hasselt wil openen. Is daar wel plaats voor en wat met de winkels in de binnenstad?

De N-VA is niet tegen de verdere stadsontwikkeling maar vindt dat het zinnig moet worden aangepakt. "Er komt een zeer grote oppervlakte aan winkels bij, daar moet ernstig over worden nagedacht, zegt Vandeput. "Wat met de winkels in de binnenstad? Ik heb de indruk dat een aantal belangrijke keuzes nog niet gemaakt zijn."

CD&V en SP.A vinden de winkeluitbreiding aan de blauwe boulevard heel belangrijk voor de stad. "Het gaat om grote ketens die geen plaats hebben in het centrum", zegt Claes. "Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de handelaren in de binnenstad en het is duidelijk dat de winkels aan de blauwe boulevard complementair moeten zijn."

De N-VA maakt zich bij het project zorgen over de mobiliteit maar volgens CD&V is dat allemaal goed bestudeerd. "Externe bureaus hebben dat geanalyseerd en er wordt uiteraard rekening gehouden met een goed mobiliteitsplan."

lees ook