Onder je niveau werken leidt tot depressies

Wie een baan heeft die niet past bij zijn diploma, krijgt gemakkelijker psychologische problemen. Dat blijkt uit een grootscheeps Europees onderzoek waar ook een socioloog van de Universiteit Gent aan meewerkte.

Uit het onderzoek is gebleken dat zowel mannen als vrouwen vaker een depressie hebben als ze een baan hebben die onder hun opleidingsniveau ligt.

"Mensen die een functie uitoefenen die een diploma vereist die onder hun eigen behaalde diploma ligt, noemen we overgeschoold", zegt de Gentse professor Piet Bracke. "Onderzoek heeft aangetoond dat die mensen vaker klachten hebben over angsten en depressiviteit." Bracke schat het aantal overgeschoolden op de Belgische arbeidsmarkt tussen de acht en tien procent.

De onderzoekers pleiten voor een betere afstemming van de arbeidsmarkt op de scholingsgraad van de werkzoekenden.

Meest gelezen