12 miljoen Europees geld voor voedselhulp

België krijgt volgend jaar ruim 12 miljoen euro aan Europees geld voor voedselhulp aan de meest hulpbehoevenden. Dat is vandaag gebleken uit de verdeling van de middelen van het Europese voedselprogramma voor 2013.

Een Europees comité heeft vandaag het licht op groen gezet voor de vrijmaking van 500 miljoen euro uit het Europese landbouwbudget voor voedselsteun aan de armen in Europa. Daarvan gaat een schijf van ruim 12 miljoen euro naar België. Naar verwachting zullen meer dan 18 miljoen mensen uit 19 EU-lidstaten profiteren van de steun.

De voortzetting van het Europese programma voor voedselsteun hing dit jaar aan een zijden draadje. Sommige lidstaten kantten zich immers steeds nadrukkelijker tegen het gebruiken van geld uit het landbouwbudget voor sociale doeleinden. Onder druk van het Europees Parlement is echter besloten om het programma in 2013 alsnog uit te voeren.

De Europese Commissie presenteert op 23 oktober een nieuwe regeling. Het geld zal dan niet langer uit de landbouwpot komen, maar uit het budget voor sociale cohesie.