"Mensen willen weten waar ze gaan werken"

Het Nederlandstalige administratieve personeel van het parket en de rechtbanken van Brussel heeft vanmorgen een tijdje het werk neergelegd. Aanleiding is de bezorgdheid over de gevolgen van de splitsing van het gerechtelijke arrondissement BHV. Het politieparket van Halle staakte mee uit solidariteit.

In de afspraken rond de staatshervorming is ook de splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde opgenomen. De huidige rechtbank wordt opgesplitst in een aparte Franstalige en Nederlandstalige rechtbank, het parket wordt gesplitst in een tweetalig parket in Brussel en een Nederlandstalig parket in Halle-Vilvoorde. Ook het personeel van de parketten en de rechtbanken wordt herverdeeld.

Het Nederlandstalige personeel in Brussel maakt zich zorgen over wat er met de Vlamingen zal gebeuren en vreest dat ze het met minder werknemers zullen moeten doen. Het is ook nog niet duidelijk waar het nieuwe parket voor het arrondissement Halle-Vilvoorde zal komen. Onzekerheid troef en dat knaagt, zegt een van de actievoerders.

"Voor de meeste rechtbanken wordt de verdeelsleutel 20 procent Nederlandstaligen en 80 procent Franstaligen gehanteerd. Er komt een nieuw parket, maar men weet nog niet waar: Halle, Asse of Vilvoorde. Men wacht de verkiezingen af. De mensen weten dat die cijfers er zijn, maar nu komt het er voor hen op aan te weten waar ze zullen gaan werken."

Volgens een woordvoerder van het parket zullen er wellicht geen banen sneuvelen.