Overvallers Elsense juwelier vrijgesproken van moord

De jury van het Brusselse hof van assisen heeft de twee verdachten van de roofmoord op een juwelier in Elsene in april 2010 vrijgesproken. De jury gaat ervan uit dat een derde overvaller, die nooit gevat werd, de dodelijke schoten loste. De beschuldigden, twee mannen uit Estland, werden wel schuldig geacht aan diefstal met geweld. De strafmaat wordt morgen bekendgemaakt.

Bij de overval op 12 april 2010 in de Elsense Matongewijk kwam de Georgische juwelier om het leven. De man wou zich niet zomaar gewonnen geven. Toen de drie mannen hem met hun wapens bedreigden, haalde hij zelf een revolver voor de dag. Bij de schermutseling die daarop ontstond, werd hij dodelijk geraakt.

Ook een van de overvallers raakte gewond. De twee anderen gingen ervandoor, een van hen werd tijdens de achtervolging gevat. De andere kon per fiets ontkomen en is nooit geïdentificeerd. Achteraf zou blijken dat de twee gevatte overvallers enkel speelgoedwapens bij zich hadden.

Volgens de jury waren de twee overvallers zelf verrast dat een derde kompaan gewapend was en ook het vuur had geopend tijdens de overval. "De tragische gevolgen waren niet te voorzien door de twee beschuldigden", zo staat in het arrest. De twee Esten werden wel schuldig bevonden aan diefstal met geweld. Die feiten hadden ze ook bekend. De debatten over de strafmaat starten morgenochtend.