Personeelsgebrek bedreigt kwaliteit zorgsector

1 op de 5 zorgorganisaties kan de kwaliteit onvoldoende waarborgen door personeelsgebrek. Dat blijkt uit een studie van denktank Itinera. Bij 85 procent van de onderzochte organisaties is de werkdruk hoog tot zeer hoog. Dat verhoogt de uitstroom en het veroorzaakt een nog groter personeelstekort.

De denktank Itinera trekt aan de alarmbel. Bij de zorgorganisaties in ons land werken structureel 5 tot 7 zorgverleners te weinig. In sommige gevallen loopt dat op tot een tekort van 20 procent van het personeelsbestand. Vooral ouderenzorg wordt hierbij het hardst getroffen. En dat heeft zijn gevolgen voor de kwaliteit van de zorgverlening.

Het personeelstekort bedreigt volgens 21 procent van de ondervraagde organisaties de kwaliteit van de zorg. Door het structurele personeelstekort is de werkdruk daarenboven ontzettend hoog. Bij 85 procent van de organisaties is de werkdruk hoog tot zeer hoog, wat nog meer mensen uit de sector drijft en het personeelstekort nog vergroot.

Itinera vindt dat de overheid al veel doet om de problemen op te lossen, maar stelt nog een aantal bijkomende maatregelen voor. De denktank denkt dan bijvoorbeeld aan meer investeringen in loopbaanontwikkeling, een vergoeding voor kwaliteit en een betere basisopleiding.