Staking bij Lunch Garden om "minachting van directie"

Bedienden bij de restaurantketen Lunch Garden gaan morgen staken. Dat kondigt de socialistische vakbond BBTK aan. De directie reageert boos. De restaurants in Vlaanderen zouden evenwel weinig hinder ondervinden.

"De situatie is onhoudbaar geworden", zegt de vakbond in een mededeling. Volgens de bond heeft het personeel in het crisisjaar 2009 veel inspanningen gedaan op het vlak van loon en flexibele werkuren, maar wordt nu opnieuw nog meer flexibiliteit geëist.

De vakbond heeft het over "minachting vanwege de directie". Volgens BBTK is de directie "ter kwader trouw" en worden afspraken niet nageleefd. "Zo hadden we beloofd om uitzonderlijk een half uur langer open te blijven op een vrijdag. De directie communiceerde daarna dat het extra half uur elke week werd ingevoerd."

Het zijn vooral de bedienden die zouden staken. In Vlaanderen zouden de restaurants zelf wel open zijn en weinig hinder ondervinden. In Wallonië is er mogelijk meer hinder voor de restaurants.

De directie reageert boos op de "wilde staking". "Terwijl de cao loopt tot eind 2014, aanvaardde Lunch Garden deze week nieuwe besprekingen op te starten. Sommige syndicale organisaties wensen gebruik te maken van deze besprekingen om terug te komen op bestaande akkoorden en de restaurants te sluiten." Volgens de directie hadden de vakbonden nochtans beloofd om de sociale vrede te bewaren tot 2014.