Transparantie in Oostende: "Een kluwen"?

Volgens oppositiepartij Groen is de financiële toestand van de stad Oostende een kluwen. Dat zei Wouter De Vriendt in een verkiezingsdebat in "De ochtend"op Radio 1. De SP.A spreekt de beschuldiging met klem tegen. Coalitiepartner Open VLD beaamt dat de uitgaven "beter gecontroleerd moeten worden".

De SP.A heeft een absolute meerderheid in Oostende, maar nam in 2006 toch Open VLD en CD&V mee aan boord van het bestuur. De almacht van de SP.A wordt echter regelmatig onder vuur genomen en ook de naam van minister en gemeenteraadslid Johan Vande Lanotte gaat regelmatig over de tongen. Zijn greep op de stad zou te sterk zijn en het bestuur in Oostende onvoldoende transparant.

Vooral oppositiepartij Groen klaagt dit regelmatig aan, maar ook Open VLD geeft aan dat de macht beter verspreid moet worden. Bart Tommelein is er dan ook op gebrand om op 14 oktober de meerderheid van de SP.A te breken. "Dat is geen anti-verhaal, maar omdat we overtuigd zijn dat een partij die heel veel macht naar zich toetrekt op lange termijn niet goed is voor een stad. Voor de toekomst van de stad zou het beter zijn dat meerdere partijen kunnen beslissen." 

Groen eist in de eerste plaats dat er meer transparantie komt over de financiële toestand van de stad en van de vele autonome gemeentelijke bedrijven in Oostende. "Het is een kluwen", zegt Wouter De Vriendt. "Volgens een objectieve studie is de schuld van de stad gestegen van 113 miljoen in 2006 naar 121 miljoen euro in 2011. Het AGSO kampt met een schuld van 54 miljoen euro. Als gemeenteraadslid is het moeilijk om in dat kluwen van stad, OCMW, autonome gemeentebedrijven en stedelijke OCMW's te weten wie welke verantwoordelijkheid heeft. Er is een tekort aan transparantie, wij vragen al twee jaar om een geconsolideerde rekening te krijgen zodat we een globaal overzicht hebben." 

SP.A-burgemeester Jean Vandecasteele spreekt dat tegen: "De autonome bedrijven zijn er omdat de situatie van de stad specifiek is. We hebben bijvoorbeeld een haven en een Kursaal. De situatie is veel duidelijker dan vroeger, toen zaten al die posten onder diverse functies in de stadsbegroting, nu krijgt de gemeenteraad elk jaar een begroting voorgelegd. Dat is overzichtelijker dan vroeger."

Tommelein benadrukt dat zijn partij een prioriteit maakt van "een orthodox financieel beleid. We zullen de uitgaven zeer strikt moeten bewaken. Ik ben voorstander van autonome bedrijven, maar ze moeten inderdaad op een transparante manier geleid worden."

Open VLD wil straatverbod verstrengen

Er is een veiligheidsprobleem in Oostende. Dat bevestigt burgemeester Vandecasteele. Maar volgens hem gaat het vooral om een "perceptieprobleem", want "de cijfers zijn goed, maar niemand gelooft het". Volgens Vandecasteele heeft de stad al veel gedaan: "Er zijn al 44 camera's opgesteld, die beelden worden bekeken en er zijn ook extra agenten aangenomen, maar dat kan allemaal nog beter." Hij denkt dan onder andere aan buurtwerkers en wijkraden die mee aan een veiligheidsplan werken.

Tommelein ziet onder meer heil in een verbod op nachtwinkels. "Als een aantal nachtwinkels problemen veroorzaken, moeten we ervoor zorgen dat er geen nieuwe bij komen en dat er geen concentratie komt aan nachtwinkels." Hij is ook voorstander van een verstrenging van het straatverbod. "Als mensen keer p keer amok maken in de uitgaansbuurt, kunnen ze voor bepaalde tijd een verbod krijgen om in de buurt te komen. Van ons mag dat nog verstrengd worden. Vandaag is dat zes maanden, voor mij mag dat een jaar zijn."

De Vriendt wil een asielloket, "een lokale afdeling van de dienst Vreemdelingenzaken dat bij piekinstroom van transitillegalen snel kan beslissen wie blijft en wie niet."  Daarnaast wil Groen weer werk maken van een echte wijkagent. Volgens Vandecasteele  zijn die twee zaken al gerealiseerd. "De dienst Vreemdelingenzaken werkt hier al in Oostende om de transitillegalen aan te pakken. En de wijkkantoren zijn ook op zaterdag open."

Werkloosheid: gestegen of gedaald?

Oostende pakte enkele maanden geleden nog uit met gedaalde werkloosheidscijfers, dankzij het succes van de campagne "Oostende@work", volgens de coalitie. Groen spreekt dat tegen. "De cijfers zijn eigenlijk anders. De werkloosheid is sinds 2006 tot 2011 gestegen met 18 procent. In alle centrumsteden is die gestegen, maar Oostende doet het het slechtst van alle steden, samen met Antwerpen. Dus er is hier een enorm probleem."

Volgens Vandecasteele heeft de stad "een aantal natuurlijke handicaps", zoals de aanwezigheid van veel 55-plussers en kansarme jongeren. Maar de burgemeester benadrukt dat de stad al heel wat initiatieven heeft genomen, zoals de oprichting van Plassendale. "Vroeger was er niks van industrie in Oostende."

"Nieuwe woningen nodig"

Volgens Vandecasteele heeft Oostende dringend nood aan nieuwe woningen. En dat moet veelal in de hoogte gebeuren, want "de ene kant is de zee en de andere kant een geklasseerd natuurgebied en de luchthaven".

De Vriendt wil werk maken van woningen voor gezinnen. "We hebben actieve mensen ook nodig in Oostende." Volgens Groen ligt daar een taak voor de overheid. Hij denkt bijvoorbeeld aan een rollend woningfonds. Maar Open VLD benadrukt dat het geen of-verhaal is. "Ik huiver van een overheid die aannemer of bouwheer moet spelen. Je moet samenwerken met de privé-sector. Het zijn de privé-initiatieven die het moeten maken. En je moet ook inbreidingsprojecten hebben", zegt Tommelein. "Het is een en-verhaal."

lees ook