"N-VA, ken uw spellingsregels!"

"Een dt-fout! Toch wel de ergste fout die een Vlaamse partij kan maken", dat leest men in een brief van de vijfdejaarsleerlingen van het Koninklijk Lyceum van Antwerpen gericht aan de N-VA. Ze stellen het grote aantal spellingsfouten in een van de verkiezingsfolders van de partij aan de kaak.

In de brief zetten de leerlingen minutieus de fouten op een rijtje. Zo kan het voor hen niet door de beugel dat in de tekst van Steven Renders niet alleen de grammaticale regels aan de laars worden gelapt, maar dat de auteur zich ook schuldig maakt aan stijlfouten. ""Vanuit" wordt aan elkaar geschreven, tussen "ICT" en "wereld" hoort een koppelteken en tussen "steden" en "maar" een komma. Tenzij u vindt dat steden mensen zijn, moet die –n achteraan het woord "kleurrijksten" verdwijnen. "Horeca" en "zaken" moet aan elkaar geschreven worden", klinkt het in de brief.

Over de tekst van Cordula Van Winkel drukken de leerlingen hun verontwaardiging uit over een dt-fout. "Dat is toch wel de ergste fout die een Vlaamse partij kan maken!" De leerlingen van het Lyceum benadrukken dat politici een voorbeeld moeten zijn, ook wat betreft taalgebruik.

De derde kandidaat die in de folder aan bod komt, Eric Janssens, is volgens de leerlingen dan weer "schizofreen", omdat hij in de tekst eerst in de derde persoon wordt beschreven om vervolgens te spreken over "mijn ambities". In een reactie stelt Janssens dat het om "een loutere stijlfiguur gaat die regelmatig voorkomt". Volgens de kandidaat staan in zijn tekst ook geen spellingsfouten.

lees ook