Fraude en witteboordencriminaliteit blijft onbestraft

De procureurs-generaal trekken aan de alarmbel over fraude en witteboordencriminaliteit. Vaak gaan financiële misdadigers vrijuit omdat de gerechtelijke procedures tegen hen te lang duren en door onderbemanning van de politiediensten.

Het college van procureurs-generaal moet het strafrechtelijke beleid in ons land uitwerken. Volgens het jaarverslag van het college is prioriteit nummer één de sociale, economische en financiële fraude.

Maar er is niet genoeg politiecapaciteit om corruptie, zware financiële fraude en witwaspraktijken aan te pakken. Regelmatig moet zelfs enkele maanden gewacht worden voor een onderzoek wordt opgestart, terwijl de fraude ondertussen blijft voortduren.

"Hoewel de economische en financiële misdrijven als prioriteit werden opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, benadrukt het College van procureurs-generaal dat dient vastgesteld te worden dat de politiecapaciteit onvoldoende is en niet de mogelijkheid biedt om het strafrechtelijke beleid ter zake, met een bijzondere aandacht voor corruptie, zware financiële fraude en witwaspraktijken, ook daadwerkelijk uit te voeren", stelt het jaarverslag.

Ook de doorverwijzing naar de rechtbank duurt te lang. Daardoor verjaren zaken en kunnen criminelen vrijuit gaan.