Groen wil werkloosheid bestrijden met duurzame haven

"Groen Antwerpen wil inzetten op meer jobs in de haven onder meer door om te schakelen naar duurzame productie", dat zegt Groen-voorzitter Wouter Van Besien. Volgens Groen piekte de werkloosheid eind september tot 33.619; 9 procent meer dan een jaar geleden.

De Antwerpse arbeidsmarkt is aan het einde van de legislatuur minder gezond dan bij het aantreden van het college in 2007. De werkloosheidsgraad in de havenstad bedraagt in 2012 meer dan 15%, tegen minder dan 13% in 2007. Een jaar later zat zelfs minder dan 12% van de beroepsbevolking zonder baan.

Groen merkt op dat de toestand in alle leeftijdsgroepen minder gunstig is dan in 2007. "Bij de groep jonger dan 20 jaar is één op de drie werkloos, bij de groep tussen 20 en 24 jaar is een kwart werkloos. Voor 55-plussers betekent een langere loopbaan op dit moment vooral niet dat ze langer werken, wel dat ze aan het eind van de loopbaan zonder succes langer op zoek gaan naar een baan", betreurt Van Besien.

Groen kijkt naar de haven voor de creatie van nieuwe jobs. "De haven zet te veel in op containerdoorvoer", zegt Van Besien. Hij bepleit daarom meer duurzame productie. "Zo kunnen Antwerpen en de Antwerpse haven excellentiepolen worden van duurzame innovatie en productie", voegt hij daar aan toe. Groen steunt ook de inplanting van het  HEXAGON-onderzoekscentrum dat zich hierop zou toespitsen.

Voor Groen moeten bovendien de activeringstrajecten van het OCMW langer duren en moeten die op maat zijn van de doelgroepen. De partij wil ook inzetten op competentieversterking, inloopbanen en meer diversiteit in het personeelsbestand. "Antwerpen telt 31.6% mensen met een migratieachtergrond, maar stelt zelf slechts 8% te werk", klinkt het bij de partij. 

lees ook