Lourdes kan pronken met een 68e mirakel

In Lourdes, de grootste katholieke bedevaartplaats van Frankrijk, zou in 1965 een mirakel gebeurd zijn. De bisschop van de Italiaanse diocese Casale Monferrato heeft de genezing van een Italiaanse non in dat jaar immers als "miraculeus" erkend.

De non Luigina Traverso ondernam in 1965 een tocht naar het Zuid-Franse Lourdes. Gekluisterd aan een rolstoel en met een verlammende zenuwpijn in de rug en de lenden begon ze aan een pelgrimage naar de katholieke mirakelstad.

Dat de bedevaart en haar godsvrucht door de Almachtige zelf beloond werden, blijkt uit de zogenoemde "onverklaarbare" genezing die volgde op haar verblijf in Lourdes. In juli 1965 stond Traverso immers plots op uit haar rolstoel en begon ze te stappen.

"Miraculeus" noemt de bisschop van de Italiaanse diocese Casale Monferrato de genezing van Traverso. Hij treedt daarmee in de voetsporen van het internationaal medisch comité van Lourdes, want ook dat bleek niet in staat om de gebeurtenissen van 1965 te verklaren.

Daardoor is Lourdes alweer een mirakel rijker, het 68e ondertussen. Het eerste mirakel vond plaats in 1858 toen de Maagd Maria verscheen aan de inmiddels heilig verklaarde Bernadette Soubirous. God weet wanneer het 69e zich zal voltrekken?