Schadevergoedingen beperkt tot naaste familie

Wie een familielid verliest in een ongeval of door een misdaad, kan niet zomaar meer aanspraak maken op een schadevergoeding. In de nieuwe indicatieve tabel voor de schadevergoedingen komen alleen nog leden van het kerngezin voor, dat zijn de ouders, kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen.

De indicatieve tabel voor schadevergoedingen vormt voor rechters de leidraad bij het bepalen van een geldsom voor geleden schade of verlies. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkeersongevallen, maar de tabel geldt ook voor de familie van een slachtoffer van moord en een medische fout. Het gaat om een paar duizend dossiers per jaar. Gewoonlijk keert een verzekering de schadevergoedingen uit.

Voortaan wordt de lijst van nabestaanden die sowieso recht hebben op een schadevergoeding, beperkt tot het kerngezin, zegt Walter Peeters, een eremagistraat bij onder meer het Comité P, die mee de tabel opstelt. In de vorige editie was de lijst langer en niet beperkend. Iedereen die een band had met de overledene, had daardoor zo goed als zeker recht op een vergoeding.

Stiefouders en -kinderen, feitelijk gescheiden partners, schoonouders en -kinderen of verloofden die aanspraak willen maken op een morele schadevergoeding zullen voortaan hun genegenheidsband moeten kunnen aantonen, onder meer door foto's, kaartjes of bezoeken. De forfaitaire bedragen voor hun morele schadevergoeding blijven gelijk: van 1.250 tot 12.500 euro.