Belgische en Nederlandse Rekenkamer helpen Athene

De nationale rekenkamers van België, Nederland, Duitsland en Frankrijk gaan twee jaar hulp bieden aan de Griekse collega's. Doel is de overheidsfinanciën in Griekenland beter te controleren. Dat zegt Kees Vendrik van de Rekenkamer in Nederland in Het Financieele Dagblad.

Rekenkamers zijn onafhankelijke instellingen die toezien op de besteding van het overheidsgeld. De Rekenkamer in Griekenland staat voor grote hervormingen. Zo komt er een nieuw systeem waarbij uitgaven van de ministeries niet vooraf, maar pas achteraf worden gecontroleerd. Dat is eigenlijk het systeem dat in onze landen al tientallen jaren gehanteerd wordt.

Griekse controleurs zullen dus begeleid worden door collega's in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Vendrik spreekt ook tegen dat de Grieken zich onvoldoende inzetten om de crisis te bestrijden. "Het gaat moeizaam, soms met horten en stoten, maar ze willen er echt iets van maken."