De campagne is voorbij, het woord is nu aan u

Zondag trekken we met z'n allen naar de stembus voor de verkiezing van nieuwe gemeente- en provincieraden. Antwerpenaren kiezen ook nog 217 districtsraadsleden. En in de 6 randgemeenten en in Voeren komen daar nog 90 OCMW-raadsleden en 30 schepenen bij. In totaal worden in Vlaanderen 8.152 nieuwe mandatarissen verkozen.

Om de zes jaar herschikken we de politieke verhoudingen in onze gemeentes. Op 14 oktober kiezen we 7.464 nieuwe gemeenteraadsleden, dat zijn er 144 meer dan in 2006.

Een gemeente waarin het inwonersaantal de voorbije zes jaar significant gestegen is, heeft vandaag meer zetels te verdelen dan zes jaar geleden. De zetelverdeling wordt bepaald door het behaalde aantal stemmen per partij. Zo kan het gebeuren dat een bepaalde partij in een gemeente het niet tot in de gemeenteraad schopt. De partij met het hoogste aantal stemmen levert doorgaans de burgemeester. Die partij heeft ook het recht om een coalitie samen te stellen.

Elke schepen krijgt eigen bevoegdheden. Die omvatten brede domeinen als wonen, mobiliteit, cultuur of milieubeleid. De gemeenteraad komt doorgaans één keer per week samen om beslissingen te nemen of bij te sturen. Het gemeentebudget bepaalt doorgaans of een project al dan niet kan worden uitgevoerd. De Vlaamse regering springt hier soms bij.

Provincieraad

We stemmen vandaag ook voor de provincieraad. Die wordt samengesteld op basis van de resultaten uit verschillende provinciedistricten. Vlaanderen telt in totaal 36 provinciedistricten, goed voor 351 raadsleden. Dat zijn er 60 minder dan in 2006.

Het aantal zetels in de provincieraad is net als voor de gemeenteraad afhankelijk van het aantal inwoners per provincie. Uit de raad wordt een voorzitter gekozen die door de koning tot gouverneur wordt benoemd. De provincieraad komt ongeveer één keer per maand samen.

Vier verkiezingen

Maar op enkele plaatsen in Vlaanderen worden nog meer stemmen uitgebracht. 

Antwerpenaren verkiezen ook 217 nieuwe districtsraadsleden, 6 meer dan in 2006. In de 6 randgemeenten en in Voeren worden de OCMW-raadsleden (90) en de schepenen dan weer rechtstreeks verkozen.

De stembusgang

In bijna de helft van de Vlaamse gemeentes wordt inmiddels elektronisch gestemd. Elektronisch stemmen kan zondag van 8u tot 15u (in Brussel zelfs tot 16u). In gemeentes waar op papier wordt gestemd, gaan de deuren al toe om 13u.

De verwerking van de elektronische stemmen gaat sneller dan de stemmen die handmatig worden geteld. Tussentijdse uitslagen zullen dus ook sneller bekend raken in gemeentes waar de stemcomputer gebruikt wordt.

Wie niet weet hoe hij elektronisch moet stemmen, kan hulp vragen aan een bijzitter. In een gemiddelde gemeente worden er een vijftal bijzitters opgeroepen, die de stembusgang in goede banen moeten leiden.

lees ook