Digitaal stemmen doet u zo

Op 14 oktober zullen meer kiezers dan ooit hun stem digitaal uitbrengen. Liefst 151 gemeentes hebben potlood en papier voor gloednieuwe stemcomputers ingeruild. Opvallende nieuwkomers zijn Brugge, Kortrijk en Oostende. Om de kiezers in deze en andere “digitale” steden op weg te helpen, overlopen we de juiste procedure in het stemhokje.

Met 2.761.102 van de 4.787.500 kiezers zal 57,67% van het Vlaams kiezerskorps straks digitaal stemmen. Behoort u tot de “uitverkoren” groep maar is het u niet duidelijk hoe u precies te werk moet gaan? Geen nood: neem onderstaande stappen door en u bent meteen mee.

Chipkaart

Digitaal stemmen begint op de traditionele manier. Bij het binnenkomen van het stemlokaal geeft u uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart aan een van de bijzitters. De voorzitter activeert vervolgens een chipkaart die u meeneemt in het stemhokje. Nu begint het echte werk.

Stemmen in 12 stappen

Stap 1: Steek de kaart in de richting van de pijl tot aan de streep in de stemcomputer.

Stap 2: Volg de instructies op het scherm.

Stap 3: Breng uw stem uit. Dit kan door het scherm aan te raken.

Stap 4: Bevestig uw stem door de gelijknamige toets op het scherm aan te raken.

Stap 5: De stemcomputer print vervolgens uw stembiljet uit. Haal het uit de machine.

Stap 6: Kijk uw stembiljet grondig na.

Stap 7: De stemcomputer “spuwt” uw chipkaart terug uit. Neem de kaart terug.

Stap 8: Vouw uw stembiljet dicht met de gedrukte tekst naar binnen.

Stap 9: Verlaat het stemhokje en geef de chipkaart terug aan een lid van het stembureau.

Stap 10: Om uw stem te valideren, moet u uw stembiljet scannen. Daarvoor is er een tweede machine. Vouw uw biljet opnieuw open en scan het met de barcode naar beneden.

Stap 11: Vouw uw stembiljet opnieuw dicht.

Stap 12: Geef uw stembiljet aan de bijzitter achter de scanner. Die stopt het toegevouwen in de stembus.

“Help! Ik heb me vergist”

Hebt u zich bij het stemmen vergist? Dan hangt alles af van de goodwill van de voorzitter van het stembureau. Verwittig haar of hem dat u een fout gemaakt hebt. Vervolgens zal zij of hij beslissen of u opnieuw mag stemmen. Als u een tweede kans krijgt, dan ontvangt u een nieuwe chipkaart waarmee u de hierboven beschreven procedure kan herhalen. Pas op: een vergissing moet u melden vooraleer u uw stembiljet scant. Eenmaal uw stem gescand is aan de stembus, is uw keuze definitief.

(Bron: www.vlaanderenkiest.be)

lees ook