Eerste stap naar militaire interventie in Mali

De Verenigde Naties hebben een resolutie goedgekeurd waarbij de Veiligheidsraad zich bereid toont op te treden in het noorden van Mali. Het land had om een internationale interventie gevraagd omdat het al een tijd onrustig is in die streek.

De Veiligheidsraad vraagt nu aan de Afrikaanse landen om een concreet voorstel voor een internationale militaire interventie in het noorden van Mali. De West-Afrikaanse landen hadden zich al eerder bereid getoond om troepen naar het land te sturen.

Het is al een hele tijd erg onrustig in het noorden van Mali. Islamistische milities bezetten het noorden en tiranniseren de bevolking.

Met de goedgekeurde resolutie is al een eerste stap gezet in een militaire tussenkomst in Mali. Maar om effectief militair tussen te komen is er nog een tweede resolutie nodig.