"Word wakker & zie wat er gebeurt in Vlaanderen"

N-VA-voorzitter Bart De Wever herhaalt in het kopstukkendebat zijn oproep om werk te maken van het confederalisme. Hij vindt alvast geen gehoor bij de andere Vlaamse partijvoorzitters. Volgens hen wordt het komende jaar sowieso werk gemaakt van de zesde staatshervorming.

Het kopstukkendebat op Eén ging bijna uitsluitend over de nationale politiek, met name over de oproep van De Wever om eindelijk werk te beginnen maken van het confederalisme. Volgens De Wever hebben deze lokale verkiezingen immers een nationaal signaal uitgestuurd. "Word wakker en zie wat er gebeurt in Vlaanderen", riep hij de andere partijvoorzitters toe.

SP.A-voorzitter Bruno Tobback toonde zich "bereid om over de zesde staatshervorming te praten", maar vond het evenzeer "eigenaardig" dat De Wever zijn Antwerpse overwinning alleen lijkt te gebruiken "voor iets anders". De Wever counterde die beschuldiging met de mededeling dat hij in het debat zit "als partijvoorzitter en niet als burgemeester". Bovendien, klonk het, "is dat ook een project voor de Antwerpenaar; Ik ben niet van plan om als burgemeester eeuwig met de kraan open te dweilen".

 

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo "pikte" het dan weer niet dat De Wever de federale regering een Franstalige belastingsregering noemt.

Volgens hem zijn er "zeer doortastende hervormingen" op komst. Alle regeringspartijen verweten De Wever ook op een cruciaal moment te hebben beslist om niet mee te besturen. Volgens hen wordt het komende jaar in de Vlaamse en federale regering werk gemaakt van de zesde staatshervorming. "We bereiden die voor, federaal en Vlaams, en in 2014 zullen we daar werk van maken. Dat is hoe wij het confederaal model zien; bevoegdheden overdragen om sterkere deelstaten te maken. Maak uw huiswerk", aldus CD&V-voorzitter Wouter Beke.

"Finaal zal die staatshervorming daar liggen", zei Tobback. "Wil iemand in 2014 het land blokkeren omdat het niet confederaal genoeg is. Dan is dat zijn goed recht. Maak niet opnieuw die fantasie dat het niet goed genoeg is." De SP.A-topman riep ook De Wever toe om te stoppen met de rol van Calimero op zich te nemen. "Zet die hoed af en neem die verantwoordelijkheid."

De Wever kreeg wel bijval van Vlaams Belangvoorzitter Bruno Valkeniers, die de N-VA-topman "graag hoorde zeggen dat u over confederalisme wil praten." Maar, vroeg hij zich af, "met deze partijen? Dat zal een mooi gesprek zijn".

Groen-voorzitter Wouter Besien (foto), zelf "ook geen fan van deze regering", riep intussen op om eerst werk te maken van de economische crisis en de armoede te bestrijden. "En nu niet terug het hele politieke bestel in een institutioneel debat te sleuren."

Met welke partij gaat De Wever scheep?

Vlaams Belang is er in Antwerpen op gebrand om in een coalitie te geraken met de N-VA. Valkeniers had het over "de onnatuurlijke coalities" die worden gevormd en riep De Wever op om "goed na te denken met welke partij hij coalities wil vormen als hij echt verandering wil". Een licht geïrriteerde De Wever wierp hem toe dat hij Valkeniers "al jaren vraagt om na te denken over uw stijl en inhoud. Dit is een uitstekende gelegenheid om daar eens echt over na te denken."

De Wever zal naar eigen zeggen alle partijen in Antwerpen uitnodigen om hun ideeën voor Antwerpen naast elkaar te leggen, ook Vlaams Belang.

lees ook