Bart De Wever: "Keerpunt in de geschiedenis"

Bart De Wever, de winnaar van de verkiezingen in Antwerpen, liet er geen twijfel over bestaan: de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is ook van groot belang voor de nationale politiek. Hij richtte meteen een oproep aan premier Di Rupo: "Neem uw verantwoordelijkheid!"

Bart De Wever werd onder luid gejuich en applaus onthaald in De Zuiderkroon in Antwerpen, waar de achterban van de N-VA verzamelen geblazen had. Opvallend: het eerste deel, en ook het grootste deel, van zijn toespraak was gewijd aan het belang van de verkiezingsuitslag voor de nationale politiek.

"Vrienden, wat wij doen tijdens ons leven, zindert na in de geschiedenis. Dit is een keerpunt in de geschiedenis! We evenaren niet alleen onze monsterscore van 2010, we overtreffen ze zelfs. Dat had niemand verwacht. De N-VA is niet langer een reus op dwergvoeten. De N-VA is een volkspartij geworden. Het is nu aan ons om de grondstroom in Vlaanderen te vertolken en te verdedigen, van de Dorpsstraat tot de Wetstraat."

"Premier Elio Di Rupo en de Franstalige partijen: uw belastingsregering zonder meerderheid in Vlaanderen wordt door de Vlamingen niet gesteund. Neem jullie verantwoordelijkheid en bereid samen met ons de confederale hervorming voor. Laat ons samenwerken aan een beleid dat Vlamingen en Franstaligen het beleid geven waar ze recht op hebben."

"Op die manier zullen we samen de basis leggen voor echte solidariteit in dit land. Op die manier zullen we samen een weg zoeken uit de politieke en economische crisis."

"Wie wint, moet nederig zijn"

Bart De Wever kwam vervolgens terug op het resultaat van zijn partij in Antwerpen-Stad: "Deze stad heeft al sinds de oorlog een socialistische burgemeester, dit tijdperk eindigt vandaag. Deze stad was sinds 20 jaar een bakermat van radicaal rechts, dit tijdperk eindigt vandaag. Antwerpen heeft gekozen voor verandering."

"Maar wie wint, moet nederig zijn. Ik heb de smaak van de nederlaag meer dan genoeg geproefd om niet arrogant te zijn in de overwinning. Ik vraag van iedereen van onze achterban hetzelfde. Reageer niet, haal de schouders op op commentaar van hen die de nederlaag niet kunnen verwerken."

De Wever bedankte zijn uitdager Patrick Janssens en erkende dat die de voorbije jaren als burgemeester van Antwerpen zijn best gedaan heeft. "Onder zijn leiding zijn er vele goeie dingen gebeurd, dat erkent vriend en vijand. Ik feliciteer ook de andere partijen die vandaag vooruitgegaan zijn."

De campagne is voorbij, de zoektocht naar samenwerking begint. De Wever nodigt "alle collega's uit om te zien wat mogelijk is. Ik heb al met Patrick Janssens getelefoneerd. Vanavond doen we echter geen uitspraken over coalities. Dat zijn zorgen voor morgen."

"Krachtig bestuur voor Antwerpen"

Nadien trok De Wever te voet naar het stadhuis in Antwerpen, waar hij op het Schoon Verdiep nogmaals het woord nam. Daarin herhaalde hij dat hij het initiatief zou nemen om vertegenwoordigers van lijsten met verkozenen in de gemeenteraad bij zich te roepen.

"Het is onze ambitie om nu een krachtig bestuur voor Antwerpen op de been te brengen. Een Antwerpen waar het goed is om te werken, te zorgen, te leren, te wonen en waar men zich kan verplaatsen. Dat is het streefdoel van de N-VA en dat moet ook het streefdoel zijn van de coalitie."

"Ik wil een burgemeester zijn van alle Antwerpenaren, ook van zij die niet voor mij gestemd hebben. Ik begrijp dat er bij hen ongerustheid heerst na de harde campagne die gevoerd is. Maar het is mijn doel om Antwerpen, de schoonste stad van de wereld, te verenigen."

lees ook