Problemen bij de stembusgang

Vandaag zijn we met z'n allen naar de stembus getrokken. De stembureaus zijn intussen overal gesloten. In bijna de helft van de gevallen is elektronisch gestemd. De stembusgang is overschaduwd door problemen met de nieuwe stemcomputers.

Vanmorgen om 8 uur zijn 6.163 stembureaus open gegaan. In bijna de helft daarvan is elektronisch gestemd. Bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stonden ze klaar om eventuele problemen met een van de 22.000 nieuwe stemcomputers op te lossen. Op verschillende plaatsen in het gehele land zijn die problemen er ook geweest.

Uiteindelijk heeft Binnenlandse Zaken meer dan 600 oproepen ontvangen. In het totaal zijn in ruim 160 stembureaus interventieteams ter plaatse gekomen en kon daar pas later gestemd worden. Tegen 9 uur waren de meeste ernstige problemen opgelost. Op veel plaatsen zoals in en om Leuven zijn problemen met individuele computers blijven aanslepen tot het stembureau de deuren sloot. Volgens Binnenlandse Zaken is slechts één stembureau in Brasschaat helemaal niet opgestart. De kiezers werden daar naar andere bureaus gestuurd.

Op de stembureaus met technische problemen heerste heel wat onduidelijkheid. Op sommige plaatsen zoals in Roeselare werden mensen opgeroepen om te wachten of later terug te keren tot de computerproblemen zijn opgelost. Kiezers die niet konden stemmen in die West-Vlaamse stad kregen een stempel om later terug te keren. In andere steden zijn kiezers naar andere stembureaus gestuurd.

Volgens Guido Decoster van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur zijn de meeste problemen het gevolg geweest van menselijke fouten. "Slechts in 15 procent van de gevallen lag een hardwareprobleem aan de oorzaak van het probleem", klinkt het. "In de meeste gevallen is het gelukt om de problemen binnen het halfuur op te lossen. In een klein aantal gevallen heeft het langer aangesleept."

Andere problemen zijn er onder meer in Antwerpen geweest. Daar is in 4 kantoren de voorzitter niet komen opdagen. Daarnaast moest in minstens 2 kantoren de stemmen herteld worden, omdat de juiste procedure bij het elektronisch stemmen niet zou zijn gevolgd.

Wat hebben we nu precies verkozen?

Om de zes jaar herschikken we de politieke verhoudingen in onze gemeentes. Vandaag kiezen we 7.464 nieuwe gemeenteraadsleden, dat zijn er 144 meer dan in 2006.

Een gemeente waarin het inwonersaantal de voorbije zes jaar significant gestegen is, heeft vandaag meer zetels te verdelen dan zes jaar geleden. De zetelverdeling wordt bepaald door het behaalde aantal stemmen per partij. Zo kan het gebeuren dat een bepaalde partij in een gemeente het niet tot in de gemeenteraad schopt. De partij met het hoogste aantal stemmen levert doorgaans de burgemeester. Die partij heeft ook het recht om een coalitie samen te stellen.

Elke schepen krijgt eigen bevoegdheden. Die omvatten brede domeinen als wonen, mobiliteit, cultuur of milieubeleid. De gemeenteraad komt doorgaans één keer per week samen om beslissingen te nemen of bij te sturen. Het gemeentebudget bepaalt doorgaans of een project al dan niet kan worden uitgevoerd. De Vlaamse regering springt hier soms bij.

We stemmen vandaag ook voor de provincieraad. Die wordt samengesteld op basis van de resultaten uit verschillende provinciedistricten. In Vlaanderen zijn er in totaal 36 provinciedistricten, goed voor 351 raadsleden. Dat zijn er 60 minder dan in 2006.

Het aantal zetels in de provincieraad is net als voor de gemeenteraad afhankelijk van het aantal inwoners per provincie. Uit de raad wordt een voorzitter gekozen die door de koning tot gouverneur wordt benoemd. De provincieraad komt ongeveer één keer per maand samen.

Maar op enkele plaatsen in Vlaanderen worden nog meer stemmen uitgebracht. Antwerpenaren verkiezen ook 217 nieuwe districtsraadsleden, 6 meer dan in 2006. In de 6 randgemeenten en in Voeren worden de OCMW-raadsleden (90) en de schepenen dan weer rechtstreeks verkozen.

De stembusgang

Elektronisch stemmen kon van 8 uur tot 15 uur (in Brussel zelfs tot 16 uur). In gemeenten waar op papier wordt gestemd, zijn de deuren al dicht om 13 uur dichtgegaan.

De verwerking van de elektronische stemmen gaat sneller dan de stemmen die handmatig worden geteld. Tussentijdse uitslagen zullen dus ook sneller bekend raken in gemeentes waar de stemcomputer gebruikt wordt.

Wie niet weet hoe hij elektronisch moet stemmen, kan hulp vragen aan een bijzitter. In een gemiddelde gemeente worden er een vijftal bijzitters opgeroepen, die de stembusgang in goede banen moeten leiden.

Pieterjan Huyghebaert

lees ook