Di Rupo legt 3 begrotingsscenario’s op tafel

Premier Elio Di Rupo heeft naar verluidt drie begrotingsscenario’s op tafel gelegd. In een eerste scenario hebben de relancemaatregelen geen gevolg voor de begroting, in de twee andere wordt de btw zowel verhoogd als verlaagd. Verwacht wordt dat de regering pas landt na de Europese vakbondsactie woensdag en Koningsdag donderdag.

De drie scenario’s zijn drie verschillende uitgangspunten om het begrotingstekort onder de 2,15 procent te houden. Er komt geen indexsprong en geen belasting op de meerwaarde van aandelen, maar er is wel aandacht voor de competitiviteit.

In een eerste scenario worden enkel relancemaatregelen zonder impact op de begroting genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de modernisering van de arbeidsmarkt en flexibelere arbeidsduur.

In het tweede scenario dat op tafel ligt worden voor 561 miljoen aan relancemaatregelen genomen, zoals een belastingkrediet voor lage- en middeninkomens, een lastenverlaging voor bedrijven en een fiscaal voordeel voor investeringen in risicokapitaal. De maatregelen worden gedeeltelijk gefinancierd door de verhoging van de btw-voet 21 naar 22 procent. Daartegenover staat dan wel dat het percentage voor levensnoodzakelijke producten zakt van 6 naar 5,5 procent.

Het derde scenario trekt het bedrag van de relancemaatregelen op tot ruim een miljard euro. De verhoging van de roerende voorheffing valt in dit scenario weg. Dit scenario voorziet wel dat de volledige opbrengst van de btw-hervorming naar relancemaatregelen gaat. Daardoor kan het belastingkrediet voor lage- en middeninkomens in dit scenario opgetrokken worden van 153 miljoen in scenario 2 naar 200 miljoen. De lastenverlaging voor bedrijven zou tegenover scenario 2 zelfs ruim verdrievoudigd worden (van 261 miljoen naar 819 miljoen euro).

Landen na staking en Koningsdag

Het begrotingsoverleg sleept wellicht nog tot vrijdag aan. Naar verluidt zou de regering-Di Rupo wachten met landen tot na de Europese vakbondsactie woensdag en Koningsdag donderdag. Nu wordt alleen nog over de financiering van het economisch herstelplan onderhandeld met de drie bovenstaande scenario’s als uitgangspunt.

Het begrotingsoverleg vlot niet zo goed. Het kernkabinet is gisteren niet bijeengekomen door de plechtigheden van Wapenstilstand. Er waren wel enkele bilaterale contacten tussen de topministers. Het plan om vanmorgen te landen, is dan ook opgeborgen. Tegen het einde van de week zou wel alles in kannen en kruiken moeten zijn.

De begroting wordt dus over de Europese vakbondsactie van woensdag getild, om te voorkomen dat de massale stakingen die in Brussel en Wallonië verwacht worden, geen syndicale olie op het begrotingsvuur gieten. Wellicht wordt ook gewacht tot na de dag van de dynastie, zoals Koningsdag in de volksmond genoemd wordt. Dan hebben veel topministers verplichtingen.

De laatste loodjes

Het economisch herstelplan is de laatste grote knoop die de onderhandelaars nog moeten ontwarren. Volgens PS-vicepremier Laurette Onkelinx was de begroting al lang rond geweest zonder dat relanceplan. Voor Alexander De Croo (Open VLD) is "een geloofwaardige anticrisisaanpak" nodig en mag dat nog enkele dagen in beslag nemen. Ook Johan Vande Lanotte (SP.A) meende dat er nog enkele dagen nodig zullen zijn omdat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Toch zijn de onderhandelaars al vrij ver met de besprekingen. De financiering van de relancemaatregelen en de hoogte ervan is de laatste zware horde die de onderhandelaars nog moeten nemen.