EU schuift de CO2-taks op de lange baan

De Europese Commissie vraagt de lidstaten om de CO2-taks voor de luchtvaart op te schorten tot eind volgend jaar. De taks is al sinds 1 januari 2012 van kracht, maar blijft wellicht nog even dode letter.

Sinds 1 januari neemt de Europese Unie ook de luchtvaart op in het systeem van de emissierechten. In de praktijk betekent dat dat elk vliegtuig dat landt en opstijgt op een luchthaven in de EU een taks moet betalen omdat het CO2 uitstoot.

Maar voor dit jaar zullen de luchtvaartmaatschappijen wellicht geen factuur moeten betalen. De Europese commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard vraagt aan de lidstaten om de taks op te schorten, alvast tot in de herfst van 2013.

Volgens Hedegaard zit er voor het eerst in jaren beweging in de internationale onderhandelingen over de luchtvaart en de CO2-uitstoot. "Om de positieve sfeer in de internationale onderhandelingen te bevorderen, vraag ik de lidstaten om de taks op te schorten", zegt Hedegaard. De Europese Commissie hoopt dat er in het najaar van 2013 een internationaal akkoord over de luchtvaart kan komen. Mislukt dat akkoord, dan komt de CO2-taks er toch, zo belooft de Commissie.

"Na de bijeenkomst van de conferentie over burgerluchtvaart van vorige week, vraag ik om de klok een jaar te stoppen", zegt Hedegaard op Twitter. Ze lijst ook de positieve signalen op die ze op de conferentie opving.

Knauw in "groene ambities"

De EU gaat er prat op om op internationaal vlak een voortrekkersrol te spelen inzake klimaatambities. Maar door de CO2-taks voor de luchtvaart kwam het tot diplomatieke spanningen met onder meer de VS en China, India en Rusland. De VS ving al bot bij het Europees Hof van Justitie, maar wil verdere stappen ondernemen om de taks teniet te doen. China liet al weten dat het de taks niet zal betalen. Ook Europese vliegtuigmaatschappijen zijn gekant tegen de taks.

Buigt de EU nu voor de druk van de internationale handelspartners, of is er effectief een internationaal akkoord over de CO2-uitstoot in de luchtvaart in de maak, dat zal pas volgend jaar blijken.

In 2013 krijgen de luchtvaartmaatschappijen dus geen factuur voor dit jaar in de bus. Dat zou dan ten vroegste in 2014 zijn, tenzij er op internationaal vlak een akkoord over uitstoot in de luchtvaart bereikt wordt.