Merkel geeft goede punten aan Portugal

Portugal is op het goede spoor met het uitvoeren van het door de trojka geëiste spaar- en hervormingsprogramma. Dat heeft premier Pedro Passos Coelho gezegd tijdens een officieel bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Die ondersteunt de harde besparingspolitiek van de Portugese regering.

"In twee jaar tijd hebben we een doel gehaald dat we eigenlijk pas in 2016 moesten bereiken", zegt Passos Coelho. "Zo raakte onze handelsbalans in evenwicht." Portugal hoopt in 2014 het programma af te sluiten. De Portugese premier dankte Merkel voor "haar inzet" voor Portugal.

Merkel feliciteerde de Portugezen met het beleid van hun regering, en verdedigde de besparingen. "Het is niet Duitsland, of een ander land, dat dat programma uitgedokterd heeft." Merkel kwam in Portugal haar steun uitspreken voor inspanningen van de centrumrechtse regering om het land er economisch weer bovenop te helpen.

Maar niet alle Portugezen zijn opgezet met de snoeiharde besparingspolitiek van hun regering. Betogers in Lissabon zien Merkel als het symbool van de zware besparingen. Zij vergelijken Merkel met Adolf Hitler en maakten dat duidelijk met slogans op borden en t-shirts. 

Zelfs de Diário Económico, de belangrijkste Portugese zakenkrant, heeft het niet zo begrepen op de strenge besparingen van Passos Coelho en zijn regering.

Bij het ratingbureau Fitch weerklinken minder optimistische geluiden over Portugal. Fitch behoudt de rating BB+ met een negatieve outlook voor Lissabon. Dat betekent dat een ratingverlaging in de toekomst niet wordt uitgesloten.

Fitch erkent dat Portugal vooruitgang heeft geboekt, zoals gevraagd door de internationale geldschieters, maar wijst erop dat de interne vraag krimpt en dat de werkloosheid sneller stijgt dan voordien.