Pas toelatingsproef geneeskunde na 3e jaar?

De Leuvense rector Mark Waer wil de bachelor-masterstructuur hervormen. Zo zouden de eerste drie universiteitsjaren een algemene opleiding worden, waarbij de studenten zich pas nadien in een master specialiseren. Een mogelijk gevolg daarvan is dan wel dat de toelatingsproef geneeskunde uitgesteld wordt tot na het derde jaar, zo blijkt uit een interview met Waer in De Standaard.

Waer (foto) stelt voor om het aantal faculteiten op bachelorniveau te herleiden tot drie. Natuurwetenschappen, met geneeskunde en de technologische richtingen, humane en gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. In zo'n structuur zouden studenten langer de tijd krijgen om een definitieve studiekeuze te maken.

"Jongeren weten op 18 jaar wel zeer goed wat ze als groot domein willen, of ze natuur-, gedrags- of cultuurwetenschappen willen studeren, maar ze weten vaak nog niet wat ze daarin precies willen doen", aldus Waer.

Een mogelijk gevolg van zo'n hervorming zou dan wel zijn dat studenten pas na het derde jaar een toegangsproef geneeskunde zouden kunnen doen. De Leuvense rector is ook niet echt voorstander van een verlenging van de masteropleiding van één naar twee jaar. "Dat is pas zinvol als je ook de bachelors hervormt", luidt het. Hij wil wel de masterproef hervormen in functie van de eenjarige master.

Het gaat voor alle duidelijkheid nog niet om concrete plannen. Mark Waer is bezig aan zijn laatste jaar als rector.

Van Cauwenberghe: "Geen goed idee"

Rector Paul Van Cauwenberghe van de UGent is niet te vinden voor het voorstel van zijn Leuvense collega. Hij wijst erop dat de Leuvense universiteit hierover niet zomaar kan beslissen. De toelatingsproeven zijn geregeld op Vlaams niveau, luidt het.

Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) vindt het te voorbarig om uitspraken te doen. “Je kan voor een brede bacheloropleiding kiezen of je kan een studie-oriënterende proef inrichten.” Smet wil de knoop pas in 2013 doorhakken samen met de hervorming van het secundair onderwijs.

"Rectors Waer en Van Cauwenbergh brengen heel waardevolle ideeën in het debat. Ik ga de komende maanden goed luisteren naar alle argumenten."