Proces in beroep tegen Francine De Tandt van start

Voor het Brusselse hof van beroep gaat vandaag het proces tegen de voormalige voorzitter van de Brusselse handelsrechtbank van start. Francine De Tandt staat samen met haar broer, diens vrouw en een zakenman terecht voor schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim.

De Tandt, die inmiddels met pensioen is, ontkent alle beschuldigingen. Rechter De Tandt kwam drie jaar geleden in opspraak door verklaringen van de Brusselse federale politie.

Die beweerde in een brief aan toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) dat er aanwijzingen waren dat de rechter voor een aantal advocaten vonnissen op bestelling maakte. Er werd een raadsheer-onderzoeksrechter op de zaak gezet, maar die heeft tot nog toe geen aanwijzingen voor corruptie gevonden. Het onderzoek toonde wel aan dat De Tandt schulden had bij zakenman Luc Vergaelen, die geregeld als expert optrad bij de Brusselse handelsrechtbank. De schulden waren het gevolg van een fout gelopen investering in Afrika.

Vergaelen liet in juni 1999 een document opstellen waaruit moest blijken dat het om een lening ging. Het document werd geantidateerd op 14 december 1998 om de boekhouding van Vergaelen te doen kloppen, reden waarom De Tandt en de anderen terechtstaan voor schriftvervalsing.

De Tandt wordt ook beticht van schending van het beroepsgeheim. Die aanklacht gaat terug op de Fortis-affaire. De Tandt was de rechter die in eerste aanleg in kort geding het Fortis-vonnis velde. Ze zou daarbij vooraf inhoudelijk advies ingewonnen hebben bij een collega-handelsrechter. Het openbaar ministerie vraagt voor de voormalige rechter drie jaar cel met uitstel.

De verdediging van De Tandt vecht de geldigheid van het hele onderzoek aan omdat een van de advocaten het beroepsgeheim geschonden zou hebben. Ze vraagt dan ook om De Tandt vrij te spreken over de hele lijn.