Vier kandidaat-voorzitters Vlaams Belang

Er zijn vier kandidaten voor het voorzitterschap van Vlaams Belang: Gerolf Annemans, Bart Laeremans, Chris Janssens en Philip Claeys. De partijraad van Vlaams Belang moet tegen 1 december een naam voordragen, die dan op een ledencongres bekrachtigd moet worden.

Na de tegenvallende verkiezingsuitslag van 14 oktober kondigde partijvoorzitter Bruno Valkeniers aan dat hij zijn mandaat, dat normaal in maart 2013 afliep, niet zou volmaken. Er zijn nu vier kandidaten om hem op te volgen. Annemans is fractieleider in de Kamer, Laeremans senator, Janssens Vlaams parlementslid en Claeys Europees parlementslid.

Het partijbestuur, dat vergaderde zonder de kandidaat-voorzitters, stelde vast dat de visies van de vier kandidaten grotendeels gelijklopend zijn. Het bestuur vraagt hen dan ook in de loop van de volgende dagen samen te gaan zitten.

Op 1 december zal de partijraad van Vlaams Belang een kandidaat moeten aanduiden, die dan voorgedragen wordt aan het ledencongres. Dat er meerdere kandidaten voor het partijvoorzitterschap zijn, is geen primeur. In 2004 nam toenmalig Brussels parlementslid Erland Pison het op tegen uittredend voorzitter Frank Vanhecke.