Wat te verwachten op Europese actiedag vakbonden?

Volgende woensdag voeren de vakbonden actie tegen de besparingspolitiek van de Europese Unie. In ons land zullen de gevolgen vooral te voelen zijn in Wallonië en bij de spoorwegen. Dat kwam het persagentschap Belga te weten na een rondvraag bij de verschillende vakbonden.
De vakbonden richten hun pijlen op Europa (archieffoto)

De geplande acties kunnen gaan van informatievergaderingen organiseren of pamfletten uitdelen tot 24-urenstakingen. In Wallonië en in Brussel roept de socialistische metaalvakbond op tot een 24-urenstaking, en dat geldt ook voor de regionale ABVV-centrales in de provincies Luik en Henegouwen. Werknemers die actie willen voeren, zijn overal gedekt door een stakingsaanzegging. 

In Vlaanderen is tot nu toe geen sprake van een oproep tot algemene staking, maar het is wel mogelijk dat in verschillende bedrijven informatievergaderingen worden georganiseerd.

Ook bij de overheidsdiensten is het beeld niet eenduidig. In Vlaanderen en Brussel worden "geconcentreerde acties" gepland, waarbij het personeel toelichting zal krijgen bij de plannen in Europa. Bij de Franstalige diensten wordt wellicht wel gestaakt.

Bij De Lijn en de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB wordt geen noemenswaardige hinder verwacht, bij de Waalse TEC is dat wel het geval. 

Bij Bpost is er geen stakingsaanzegging ingediend, maar enige hinder bij de postbedeling valt niet uit te sluiten. 

De grootste hinder wordt verwacht bij de NMBS, waar de socialistische vakbond ACOD een stakingsaanzegging heeft ingediend. Verwacht wordt dat het spoor in Wallonië volledig lam komt te liggen, maar ook in Brussel kan er hinder zijn, met mogelijk gevolgen voor wie vanuit Vlaanderen van of naar de hoofdstad moet. 

Nog in Brussel is er een betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront. 

De actiedag van het Europees Vakverbond (EVV) van 14 november is gericht tegen de besparingskoers van Europa, en voor werk en solidariteit. 

Vooral bij het openbaar vervoer leidt een nieuwe staking tot nogal wat ongenoegen. Jean-Pierre Goossens van de socialistische spoorbond ACOD benadrukt dat eventuele stakingsacties bij het spoor kaderen in de Europese actie en ziet geen andere mogelijkheid dan actie voeren. Hij wijst erop dat de zenuwen bij het spoorwegpersoneel erg gespannen staan in deze tijdens van hevige discussie over de nieuwe structuur bij de spoorwegen.

In "Reyers Laat" gaf Goossens wel toe dat de staking van volgende woensdag daarom een beetje ongelukkig getimed is.