"Geen enkel onderdeel zal deze fabriek verlaten"

De productie bij Ford Genk wordt donderdag weer opgestart, dat zijn vakbonden en directie overeengekomen. Maar geen enkele afgewerkte wagen of onderdelen zullen de fabriek verlaten.

De vakbonden en de directie hebben vanmorgen onderhandeld over de modaliteiten voor de herstart van de fabriek in Genk. Normaal gezien had dat gisteren moeten gebeuren, maar dat werd uitgesteld tot overmorgen. Op het overleg is afgesproken dat de productie donderdag hoe dan ook opnieuw opgestart wordt.

Er lag een voorstel op tafel voor een eenmalige "opstartpremie" voor het personeel, maar daarover werd geen akkoord bereikt. Volgens de vakbonden was de lijst met voorwaarden die aan die premie gekoppeld was, "van die aard dat we het voor die kleine premie echt niet doen", aldus Rohnny Champagne (ABVV - kleine foto).

De voorwaarde was dat alle wagens, wielen en persdelen de fabriek mogen verlaten. Dat hebben de vakbonden dus geweigerd. "We zijn bereid om het werk te hervatten, zelfs zonder extra premie, maar er zal geen enkel onderdeel deze fabriek verlaten", zegt Gert Steegmans van het ACLVB. De auto's zullen dus op de parking blijven staan en de onderdelen die gemaakt worden voor de Ford-fabrieken in Saarlouis en Sint-Petersburg zullen niet op hun bestemming geraken.

Ook over de aantallen die moeten worden gemaakt, is volgens Steegmans nog onenigheid. "Ford wil in 8 dagen 8.000 auto's maken, maar wij weten niet of dat wel haalbaar is."

Vergaderfrequentie is vastgelegd

Om 10 uur was er ook een korte ondernemingsraad. Het ging nog om een vergadering in de informatieronde die verplicht is bij collectief ontslag. Daarin is de vergaderfrequentie vastgelegd. Er is afgesproken om om de twee weken samen te komen, vanaf volgende week woensdag.

De vakbonden gaan naar het overleg met de eis om zo veel mogelijk tewerkstelling te behouden. Pas daarna willen ze overleggen over een sociaal plan voor de mensen die niet kunnen blijven. "Wij zullen de Ford-directie in eerste instantie vragen of ze ons nog een zekere tewerkstellingsgarantie in Genk kunnen bieden, wat het ook moge zijn", zegt Luc Prenen van de christelijke vakbond.

"Als dat niet het geval is, dan zullen wij aansturen om minstens de gronden en de gebouwen van Ford Genk in eigendom te krijgen, niet in eigendom van de vakbonden voor alle duidelijkheid maar van de Vlaamse regering, om zo andere industrie of andere sectoren daar mogelijkheden te laten creëren voor een nieuwe toekomst."

Europese directie wil niet naar Genkse fabriek

De bonden onderhandelen voorlopig alleen met de plaatselijke directie van de Ford-fabriek omdat de bonden en de Europese directie van Ford (nog) niet door dezelfde deur kunnen. Protest van de bonden bij de Europese directie vorige week in Keulen ontaardde toen de directie niet naar buiten kwam.

"De Europese directie is blijkbaar ongerust dat wanneer zij tot aan de poorten van de fabriek zouden komen, dat er dingen zouden gebeuren die zij niet wensen, wat dat ook zou mogen zijn", zegt Prenen. "De Europese directie wil buiten de fabriek onderhandelen, maar daarover hebben wij als vakbonden nog geen standpunt ingenomen."

Ford heeft daarbij gevraagd om de vergaderingen voort te zetten buiten de fabrieksterreinen om de veiligheid van de directie te garanderen. In dat geval zou ook de Europese directie mee aan tafel komen. De vakbonden houden hun antwoord nog in beraad.