"In eerste plaats altijd vergoeden bij phishing"

ING Bank kondigt aan dat slachtoffers van "phishing" niet meer automatisch zullen worden vergoed, maar dat "geval per geval zal worden bekeken. Volgens de consumentenorganisatie Test-Aankoop is dat in strijd met wat de wet voorschrijft.

De laatste weken komen er weer opvallen meer gevallen van phishing voor. Cybercriminelen versturen daarbij mails die zogezegd van de bank komen. Het doel is aan de privégegevens van de slachtoffers te raken en vervolgens diens bankrekeningen zo grondig mogelijk te plunderen."We zien dit jaar een behoorlijk stijging, vooral in Vlaanderen en Brussel", zegt Luc Beirens, hoofdcommissaris van de Federale Computer Crime Unit.

Wat staat u te doen als gedupeerde, en vooral: hoe recupereert u wat u verloren hebt? "Wij vragen aan de betrokken klant om een proces verbaal te laten opmaken zodat het als een misdrijf kan worden omschreven", zegt Liesbeth Van de Craen van ING Bank.

De bank heeft tot nu toe niet geweigerd om schade te vergoede, maar dat kan mogelijk veranderen. "Mocht uit het proces verbaal blijken dat er een vermoeden is van, medewerking aan het misdrijf", legt Van de Craen uit dat ING Bank mogelijk niet zal uitbetalen. "Maar we bekijken geval per geval", klinkt het vaag. Ze wijst er vooral op dat klanten onder geen enkel beding de cijfercombinatie van de digitale kaartlezen aan iemand mogen geven, noch aan de telefoon noch per mail.

"Het beleid van de bank is niet afgestemd op de wet", reageert Nico De Bie van consumentenorganisatie Test-Aankoop. "Die zegt dat de klant sowieso moet worden vergoed." Volgens hem kan de bank eventueel terugvorderen als achteraf blijkt dat de klant extreem nalatig is geweest of mededader was. "Maar ING Bank probeert de bewijslast nu om te keren."