"We The People vragen afscheiding van VS"

Meer dan 100.000 Amerikanen hebben petities ondertekend waarin ze vragen om hun staten te laten afscheiden van de Verenigde Staten. Die opmerkelijke petities zijn het gevolg van onvrede over de overwinning van Barack Obama bij de presidentsverkiezingen vorige week.

De petities zijn te vinden op We The People, een onderdeel van de website van het Witte Huis. Volgens het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet hebben Amerikaanse burgers het recht om zich tot hun overheden te richten met een vraag, een voorstel, een grief. Het Witte Huis heeft onder Obama We The People gecreëerd,  specifiek voor dat doel. Als een voorstel genoeg steun krijgt, wordt het bekeken door medewerkers en doorgestuurd naar bevoegde beleidsmakers. Het Witte Huis publiceert dan ook een officieel antwoord.

"Genoodzaakt politieke banden te verbreken..."

Na de herverkiezing van de Democraat Barack Obama tot president vorige week krioelt het op We The People van de voorstellen waarin burgers het recht van hun staat vragen om zich af te scheiden van de Verenigde Staten. Voor 24 staten circuleert intussen zo'n petitie. Niet verwonderlijk stemde het merendeel van die staten op 6 november voor de Republikein Mitt Romney.

De meeste petities citeren de openingszin van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776: "Wanneer in de loop der gebeurtenissen een volk zich genoodzaakt ziet de politieke banden die het met een ander verbindt, te verbreken en onder de machten der aarde de aparte en gelijkwaardige plaats in te nemen waartoe het gerechtigd is krachtens de wetten van de natuur en de god van de natuur, vereist een gepast respect voor de meningen der mensen dat het de oorzaken bekendmaakt die het tot de scheiding hebben gedwongen."

En: .. "Dat, teneinde deze rechten te garanderen, regeringen onder de mensen worden ingesteld, die hun rechtmatige bevoegdheden ontlenen aan de instemming der geregeerden; dat, telkens wanneer enige regeringsvorm met deze doeleinden in strijd komt, het volk het recht heeft hem te veranderen of teniet te doen en een nieuwe regering in te stellen, haar grondslag vestigend op beginselen en haar bevoegdheden organiserend in een vorm die hun het meest geschikt lijken om hun veiligheid en hun geluk te bewerkstelligen."

Geen uitstapclausule

De petities krijgen opvallend veel steun. Er zijn al meer dan 100.000 handtekeningen verzameld voor alle petities samen. Een van de "populairste" is het afscheidingsvoorstel voor de staat Texas. Dat heeft al meer dan 60.000 stemmen achter zich (kleine foto).

De drempel voor een voorstel om officieel behandeld te worden door het Witte Huis, ligt op 25.000 stemmen. Ook de staat Louisiana heeft met meer dan 26.000 stemmen die drempel al overschreden.

De Amerikaanse grondwet bevat geen clausule die staten toelaat om uit de Verenigde Staten te stappen. De laatste keer dat staten eenzijdig beslisten om zich af te scheiden van de "Union" was in 1861 en leidde tot de Amerikaanse Burgeroorlog.

Het Witte Huis heeft nog niet officieel gereageerd.

Voor welke staten is een petitie ingediend?

 • Alabama
 • Arizona
 • Arkansas
 • Colorado
 • Florida
 • Georgia
 • Indiana
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Michigan
 • Mississippi
 • Missouri
 • Montana
 • Nevada
 • New Jersey
 • New York
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Oklahoma
 • Oregon
 • Pennsylvania
 • South Carolina
 • Tennessee
 • Texas