Bijna de helft meer genderdiscriminatieklachten

Het aantal klachten bij het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen is bijna met de helft gestegen. In vergelijking met 2010 zijn er 47 procent meer klachten binnengekomen. Twee op de drie klachten komen van vrouwen.

In 2011 kreeg het instituut 429 oproepen binnen. In het totaal werden een kleine 200 klachten genoteerd. Dat is zo’n 47 procent meer dan het jaar daarvoor. Het merendeel van de klachten komt van vrouwen.

De meeste klachten houden verband met discriminatie op het werk. Zwangerschap is daar de belangrijkste factor. In andere gevallen gaat het over pesterijen, minder kansen voor promotie of zelfs ontslag.