Treinverkeer Wallonië al vanaf 22 uur lam?

Het ziet ernaar uit dat het Waalse spoorverkeer vanaf 22 uur vanavond tot 22 uur morgenavond zal stilliggen. Een gevolg van een oproep tot staking op de Europese actiedag tegen de besparingen. Vlaanderen zal hinder ondervinden van de acties.

Morgen is er een Europese actiedag tegen de besparingspolitiek in de Europese Unie. In ons land zullen de gevolgen vermoedelijk het grootst zijn in Wallonië en bij het spoorverkeer.

Verwacht wordt dat het spoor in Wallonië volledig lam komt te liggen, maar ook in Brussel kan er hinder zijn, met mogelijk gevolgen voor wie vanuit Vlaanderen van of naar de hoofdstad moet. De Vlaamse spoorbonden roepen niet op tot staking, maar ze hebben wel een stakingsaanzegging ingediend omdat ze dat met hun Europese collega's hebben afgesproken.

Jean-Pierre Goossens, de opvolger van Jos Digneffe bij de socialistische ACOD, verdedigde gisteravond in "Reyers laat" de nieuwe actie. "Als nu zien wat er gebeurt binnen Europa, bij de banken, bij de multinationals, denk ik dat het toch wel belangrijk is dat we een keer in Europees verband een actie doen."

Een verplichte minimale dienstverlening bij stakingen is volgens Goossens niet haalbaar. "Dat gaat enkel chaos opleveren voor de reizigers. Als er twee treinen niet rijden en de derde wel, dat is een drukte van jewelste. Dat is nu al zo, je moet dan eens op het perron gaan staan in Brussel Zuid. Niet iedereen raakt op de trein, niet iedereen kan zitten. Dat is niet haalbaar."

De reizigersvereniging TreinTramBus is hoe dan ook niet te spreken over de actie bij de spoorwegen. "Er is heel veel onduidelijkheid, het lijkt vooral een Waalse actie, maar ook in Vlaanderen zullen de gevolgen merkbaar zijn", zegt medewerker spoorwegzaken Kees Smilde. "De reden voor de staking ligt ook helemaal buiten de spoorgroep. We kunnen begrijpen dat mensen bang en boos zijn voor wat er in Europa gebeurt, maar is het dan nodig om het hele spoorvervoer plat te leggen?"