Vlaamse bedrijven recycleren nog te weinig afval

Vlaamse bedrijven recycleren nog steeds te weinig afval. Volgens het jaarlijkse rapport van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zouden ze gerust twintig procent meer restafval kunnen recycleren. Vanaf 1 juli 2013 zullen ze trouwens niet anders kunnen, luidt het, want dan treedt een nieuwe wet in voege.
Het bedrijf Indaver in Doel is een de afvalverwerkende bedrijven in Vlaanderen.

Volgens OVAM storten of verbranden de Vlaamse bedrijven nog steeds te veel restafval. Alles samen gaat het om 200.000 ton afval per jaar dat eigenlijk niet op het stort of in de verbrandingsoven thuishoort. Het gaat vooral om PMD, papier, karton en houtafval.

Voor alle duidelijkheid, Vlaanderen doet het niet zo slecht, zeker niet in vergelijking met de rest van Europa. Vlaanderen recycleert momenteel 68 procent van zijn bedrijfsafval, het Europese gemiddelde is 50 procent.

Maar toch. Vanaf volgend jaar zal het anders moeten, zegt Jan Verheyen van OVAM. "Op 1 juli 2013 treedt de wet in voege die bedrijven verplicht om hun PMD-afval selectief in te zamelen en hen bovendien verplicht om een contract af te sluiten met een afvalstoffenafhandelaar."

OVAM start vandaag met een nieuwe infocampagne om te wijzen op het belang van selectief inzamelen van gemengd bedrijfsafval. Wie vragen heeft, kan onder meer terecht op de Infolijn 1700.