Weinig kandidaten voor veel vacatures

Per openstaande vacature zijn er 3,8 werkzoekenden. Deze zogenoemde spanningsindicator ligt historisch laag, in 2010 waren er nog 6 werkzoekenden per vacature. De VDAB spreekt over een "zeer krappe arbeidsmarkt".

De spanning op de arbeidsmarkt neemt sinds 2004 almaar toe. Toen was het langetermijngemiddelde van de spanningsindicator 9: 9 werkzoekenden per vacature. In 2010 lag dat cijfer op 6 en nu dus op 3,8. Rond Kortrijk en Tielt duikt de spanningsindicator zelfs onder de 1.

"In een heel recent verleden zaten we met een zeer krappe arbeidsmarkt en die arbeidsmarkt reageert altijd met een beetje vertraging op de conjunctuur en die conjunctuur heeft het heel moeilijk op dit moment en dat begint zich te vertalen op de arbeidsmarkt", zegt Anneke Ernon van de VDAB.

Een bijkomend en soms groter probleem is dat het profiel van de werkzoekenden vaak niet overeenkomt met het gezochte profiel voor de jobs. Daardoor blijven heel wat vacatures lange tijd openstaan, of worden ze ingevuld door mensen die al aan het werk waren en gewoon van job wisselen.

"In het algemeen zijn er weinig werkzoekenden voor een openstaande job, maar dat is niet zo voor alle beroepen en alle sectoren, maar die krapte in het algemeen die is er wel, ondanks berichten over ontslagen en saneringen", zegt Ernon.