"Je moet het maar durven! Zo je tanden laten zien, tjonge tjonge..."

Algemeen secretaris van de socialistische vakbond ACOD Chris Reniers is niet te spreken over een wetsvoorstel van twee SP.A-Kamerleden om wilde stakingen bij de NMBS aan banden te leggen.

Op de blog van de socialistische overheidsbond ACOD toont algemeen secretaris Chris Reniers zich erg verbolgen over het wetsvoorstel van de SP.A'ers Karin Temmerman en David Geerts.

"Het opvrijen van de publieke opinie door de trouwe partner te verstoten en te verguizen", noemt Reniers die plannen. "Je moet het maar durven! Zo je tanden laten zien, tjonge tjonge...", reageert Reniers.

Ze is vooral verbolgen omdat het wetsvoorstel dat wilde stakingen wil verbieden, net vandaag wordt bekendgemaakt terwijl er een Europese actiedag tegen besparingen is.

Reniers merkt op dat bij de acties van vandaag het eerder afgesproken protocol bij de NMBS werd gerespecteerd en dat het vandaag dus niet gaat om een wilde staking. 

Wetsvoorstel SP.A tegen wilde stakingen

In 2008 werd bij de NMBS een protocolakkoord afgesloten tussen directie en vakbonden, waarbij afspraken gemaakt werden over stakingen. In de praktijk lijkt dat akkoord echter niet goed te werken.

Daarom vinden  de Kamerleden Karin Temmerman en David Geerts (beiden SP.A) dat er nu beter een wet zou komen om dat soort incidenten te regelen. Ze willen niet tornen aan het stakingsrecht, maar er moet ook zoiets zijn als het recht op openbaar vervoer, vinden ze.

Dus willen ze met een wetsvoorstel duidelijk afspraken zouden komen over hoe stakingen kunnen gebeuren. De vakbonden zouden tien dagen op voorhand moeten zeggen waarom er gestaakt wordt en welke acties er zullen volgen. Dat laat tijd om de reizigers te waarschuwen en eventueel het dispuut op te lossen om een staking alsnog te vermijden. 

Wie zich daar niet aan houdt en toch spontane stakingen organiseert of er deel aan neemt, zou volgens het voorstel een sancties kunnen krijgen.

Ook zou het niet meer mogelijk zijn voor de vakbonden om wilde stakingen achteraf nog te erkennen zoals dat nu wel het geval. Een minimale dienstverlening organiseren zoals in de ziekenhuizen, is evenwel te moeilijk om te organiseren bij de NMBS, aldus Karin Temmerman in De Standaard.