EU-begrotingsplan ontziet België wat

EU-president Herman Van Rompuy heeft een voorstel gelanceerd voor besparingen in de meerjarenbegroting 2014-2002 van de Unie. Voor ons land wordt de pil wat verguld.

Belangrijk voor België is dat Van Rompuy voorstelt om de inningskosten voor de douanerechten jaarlijks te verminderen van 500 naar 300 miljoen euro. In een eerder voorstel ging die vermindering zelfs naar 200 miljoen euro.

Het gaat om kosten die ons land maakt voor het innen van douanerechten. Volgens afspraken mag België daarvan 25% behouden, de rest is voor de Europese Unie. Het voorstel van Van Rompuy betekent dat de federale begroting nu 100 miljoen euro per jaar meer zou overhouden dan eerder gepland.

Toch blijft het afwachten of Van Rompuy groen licht krijgt van de lidstaten die zijn plan nog moeten beoordelen. Volgende week zou een en ander duidelijk worden op de Europese top in Brussel. 

Plan met nog meer besparingen

In het begrotingsvoorstel van Van Rompuy wordt gepleit voor nog eens 27 miljard euro besparingen tussen 2014 en 2020. Het grootste deel daarvan slaat op infrastructuurwerken in minder ontwikkelde regio's (17 miljard) en subsidies voor de landbouw (8 miljard euro).

Het plan lijkt vooral bedoeld om Groot-Brittannië, Zweden en Nederland te paaien. Die landen willen fors het mes zetten in de Europese uitgaven. In het voorstel van Van Rompuy zouden die drie landen ook een deel van hun betalingen aan de EU terugkrijgen zoals dat nu al het geval is.

Dat kan dan mogelijk op verzet stuiten van Frankrijk en een aantal lidstaten uit Oost-Europa. Die zullen niet tevreden zijn met snoeien in de landbouwuitgaven en de laatste groep nog minder met de besparingen bij de cohesiefondsen  voor minder ontwikkelde gebieden.

De begrotingsgesprekken bij de EU zijn vorig weekend in het slop geraakt. Toen werd enkel gepraat over aanpassingen voor dit jaar en zelfs niet over de meerjarenbegroting 2014-2020.