Oost-Vlaamse provincieraad brengt hulde aan gouverneur Denys

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft vandaag hulde gebracht aan uittredend gouverneur André Denys tijdens een academische zitting. Acht jaar lang stond Denys aan het hoofd van de provincie. Twee jaar geleden werd nog longkanker bij hem vastgesteld.

Naast gouverneur Denys nam ook provincieraadsvoorzitter Marc Lootens officieel afscheid. Beide heren hadden lovende woorden voor elkaar. "Ik herinner me de intrede van de gouverneur in 2004 alsof het gisteren was," zei Lootens. "Hij had reeds flink wat ervaring bij allerlei parlementen op zak dus hij kende het klappen van de zweep. Bij ons werd hij geen lid maar meteen gouverneur. Dat is natuurlijk iets helemaal anders."

Volgens Lootens kreeg de provincieraad een nieuwe dynamiek met Denys aan het hoofd. "De gouverneur is erin geslaagd het Oost-Vlaamse gevoel te doen groeien bij de bevolking en in de politiek. Dat is niet evident."

"Het Waalse model is een slecht model"

Denys nam ook zelf het woord en dankte de deputatie. Tijdens zijn speech kantte hij zich tegen het idee om provinciegouverneurs niet langer op te nemen als lid van de deputatie. In Wallonië is dit het geval.

In een debat op de lokale televisiezender AVS in aanloop naar de voorbije provincieraadsverkiezingen, hadden twee gedeputeerden verklaard dat het gouverneursambt opnieuw moet worden gedefinieerd. "Eigenlijk staan zij het Waalse model voor. Ik ben het daar grondig mee oneens. Het is een slecht model. Nog nooit hadden de gouverneurs en de provincies zo weinig te zeggen als in Wallonië," verdedigde Denys zijn standpunt.

Tijdens een debat op TV Oost was dan weer gepleit om gouverneurs rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen. Voor dit idee is de uittredend gouverneur wel gewonnen. "Als ik zelf nog gezond en sterk was geweest, had ik dat graag willen meemaken."